Skogforsk

 • ​Väderstationer i skogen ska hindra bränder

  Etiketter: Skog
  Väderstationer ute på avverkningar testas nu i skogsbrukets arbete med att förebygga skogsbränder. Bakom testerna ligger statistik från Skogforsk som visar att skogsbränder uppstår även när SMHIs prognoser visar låg brandrisk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogsbrukets lönsamhet föll 2019

  Etiketter: Skog
  Lönsamheten i skogsbruket föll något under 2019 jämfört med 2018. Det framgår av Skogforsks Skogsbruksindex, som speglar virkets nettovärde i relation till kostnaderna för att bedriva skogsbruk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Tydligare spelregler för affärer inom skogsentreprenad

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Spelreglerna för affärer mellan beställare och entreprenörer i skogsbranschen blir tydligare. Det står klart sedan parterna gemensamt utvecklat nya allmänna bestämmelser för skogsentreprenad, ABSE 20. / Skogforsk
  Läs mer
 • Fjärrstyrda skogsmaskiner tar nytt kliv med 5G-teknik

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogforsk tar ännu ett kliv i utvecklingen av fjärrstyrda skogsmaskiner. Med ett anslag på 1,2 miljoner kronor från Troëdssons forskningsfond ska 5G-baserad telekommunikation testas. / Skogforsk
  Läs mer
 • Så kan skogsbruket ta större hänsyn till rennäringen

  Etiketter: Skog
  Markbereda skonsamt, spara hänglavsbärande träd och röja är några åtgärder som gynnar rennäringen. En film och ett avsnitt i Skogskunskap ger tips. / Skogforsk
  Läs mer
 • Konferens: Entreprenadskogsbruk i samverkan – en väg till långsiktiga lösningar

  Etiketter: Skog
  Genom ökat samspel ser vi möjlighet till ökad lönsamhet. Konferensen vänder sig till beställare och utförare av skogliga tjänster inom drivning och skogsvård. / Skogforsk
  Läs mer
 • Lär dig mer med Skogskunskaps filmer

  Etiketter: Skog
  Filmerna fungerar som guide och rådgivare för skogsägaren att sköta och bruka sin skog på bästa sätt. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Hybridasp – en snabbväxare med stor potential

  Etiketter: Skog
  De omfattande angreppen från granbarkborren har fått många skogsägare att fundera över alternativa trädslag, för att sprida riskerna och öka variationen i landskapet. Nu ger ny forskning, finansierad av Skogssällskapet, ökad kunskap om hybridaspens produktionspotential. "Den snabbväxande hybridaspen kan vara ett intressant alternativ till gran och andra trädslag", säger Nils Fahlvik, forskare på Skogforsk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Södra tar nytt steg för klimatanpassad skog

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Med hjälp av kontrollerade korsningar tar Södra ytterligare steg i utvecklingen av morgondagens skog tillsammans med Skogforsk. En ny innovation där närmare 2 miljoner plantor odlas till att bli friskare och mer motståndskraftiga träd med 30 procent högre tillväxt än träd i dagens skogar. / Södra
  Läs mer
 • Skogforsk lyfter fem områden i inspel till kommande forskningspolitik

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsskador, hållbar råvara, smart hänsyn, fossilfrihet och ny teknik. Det är områden som Skogforsk lyfter fram i ett inspel till regeringens kommande forskningspolitik./ Skogforsk
  Läs mer

Sidor