Skogforsk

 • Skogforskmedarbetare uppmärksammas för sina insatser

  Etiketter: Skog
  Hagos Lundström och Bengt Andersson Gull mottog vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari priser för sina insatser för att utveckla svenskt skogsbruk. Priserna delades ut av kronprinsessan Victoria. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogsbrukets naturhänsyn viktig för vildbin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När skogsbruket lämnar kvar döda träd och höga stubbar vid avverkningarna hittar pollinerande vildbin boplatser i de nya, unga skogarna. De får också hjälp av skogsbilvägarnas blomrika vägrenar. Det visar forskning från Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogforsk släpper podd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu finns pilotavsnittet av podcasten Skogssanningar ute. Podden ska ta upp skogsbruksfrågor som ofta hörs i debatten. Förhoppningen är att nyansera polariserade frågor med utgångspunkt i vetenskapen. / Skogforsk
  Läs mer
 • Tallen kan rustas för framtidens klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När klimatet blir varmare drabbas de svenska tallplantorna av mer frostskador. Men genom att förädla fram tallar som är anpassade till det nya klimatet minskar risken. / Skogforsk
  Läs mer
 • Unik skogsforskning kan bli kvar i Sävar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Trafikverket gör nu ett omtag av dragningen av Norrbotniabanan förbi Sävar. De tidigare planerna på en dragning rakt över Skogsforskningens tomt vid E4:an pausas och frågan utreds på nytt./ Svt.se
  Läs mer
 • Bättre granar med fröodling i växthus

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sveriges första storskaliga växthusplantage för förädlade granfrön förläggs till Södras plantskola i Falkenberg. Projektet som genomförs tillsammans med Skogforsk ska stärka kvaliteten hos framtidens granar. / Södra
  Läs mer
 • Nytt projekt ska utveckla självstyrande skogsmaskiner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vinnova och skogsbranschen satsar nu 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. De ska klara att planera sin körning i terrängen och sensorer känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. – Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret, säger Olle Gelin, Skogforsk, som leder projektet. / Skogforsk
  Läs mer
 • Ökad satsning på grön omställning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsrådet Formas och skogsnäringen ökar anslaget till Skogforsk med sex miljoner kronor till 92 miljoner per år. / Skogforsk
  Läs mer
 • Forskare rasar mot nya gallringsmallar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare från Skogforsk ifrågasätter SLU-professorn Urban Nilssons utspel om gallring. – Han uppvisar en oroväckande okunskap om gallring och gallringsmallar, säger Staffan Jacobson på Skogforsk. / ATL
  Läs mer
 • Brandberedskap i skogen gav resultat

  Etiketter: Skog
  Under den heta sommaren 2018 brann främst skogsmark i Sverige. Totalt eldhärjades cirka 23 000 hektar. Värst drabbades Gävleborg, Jämtland och Dalarna, men även i resten av landet brann det. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor