Skogforsk

 • Unik skogsforskning kan bli kvar i Sävar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Trafikverket gör nu ett omtag av dragningen av Norrbotniabanan förbi Sävar. De tidigare planerna på en dragning rakt över Skogsforskningens tomt vid E4:an pausas och frågan utreds på nytt./ Svt.se
  Läs mer
 • Bättre granar med fröodling i växthus

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sveriges första storskaliga växthusplantage för förädlade granfrön förläggs till Södras plantskola i Falkenberg. Projektet som genomförs tillsammans med Skogforsk ska stärka kvaliteten hos framtidens granar. / Södra
  Läs mer
 • Nytt projekt ska utveckla självstyrande skogsmaskiner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vinnova och skogsbranschen satsar nu 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. De ska klara att planera sin körning i terrängen och sensorer känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. – Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret, säger Olle Gelin, Skogforsk, som leder projektet. / Skogforsk
  Läs mer
 • Ökad satsning på grön omställning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsrådet Formas och skogsnäringen ökar anslaget till Skogforsk med sex miljoner kronor till 92 miljoner per år. / Skogforsk
  Läs mer
 • Forskare rasar mot nya gallringsmallar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare från Skogforsk ifrågasätter SLU-professorn Urban Nilssons utspel om gallring. – Han uppvisar en oroväckande okunskap om gallring och gallringsmallar, säger Staffan Jacobson på Skogforsk. / ATL
  Läs mer
 • Brandberedskap i skogen gav resultat

  Etiketter: Skog
  Under den heta sommaren 2018 brann främst skogsmark i Sverige. Totalt eldhärjades cirka 23 000 hektar. Värst drabbades Gävleborg, Jämtland och Dalarna, men även i resten av landet brann det. / Skogforsk
  Läs mer
 • Överraskande upptäckt kan ge mer motståndskraftiga plantor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk kan nu visa att granplantor som förökats med kloningsmetoden somatisk embryogenes är bättre på att stå emot angrepp från snytbaggar än plantor som odlats fram på traditionellt sätt. Det är troligen själva processen vid förökningen som triggar igång försvarsförmågan, vilket gör att upptäckten är av brett intresse för växtskyddsfrågor. / SLU
  Läs mer
 • Caroline Rothpfeffer ny kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Caroline Rothpfeffer har utsetts till kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk. Hon tillträder den 1 februari 2019. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogforsk – en överkörd genbank

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förslaget för hur Norrbotniabanan ska dras mellan Umeå och Skellefteå har nu presenterats. Umeå kommun – som tung remissinstans – förordar att järnvägen dras i ett sydligt läge rakt över forskningsinstitutet Skogforsk i Sävar, där kommunen i en ny fördjupad översiktsplan planerar för stationsläge och framtida attraktiva boendemiljöer. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Låg frekvens av tillväxtstörningar i sydsvenska tallföryngringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Undersökningar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visar att dubbla eller flera toppskott förekommer i liten omfattning. Detsamma gäller förekomst av höstskott och toppskott med onormalt många knoppar. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor