Skogforsk

 • Vid skogsbrand: Riskfördelningen balanseras via ABSE 20 mellan entreprenör och skogsbolag

  Etiketter: Skog
  Hovrätten håller en maskinentreprenör ansvarig för utbrottet av Västmanlandsbranden 2014. I dag bidrar avtalsmallen ABSE 20 till balanserad riskfördelning mellan entreprenör och beställare. ""Det är viktigt att parterna i en affärsuppgörelse vet vilket ansvar var och en har och att man på det sättet känner en trygghet och får lättare att fatta rätt beslut i vardagen. När misstag trots allt begås, blir det lättare att utreda och klargöra ansvarsfrågan”, säger Anders Mörk, Skogforsk, som koordinerar arbetet i den så kallade APSE-kommittén där ABSE 20 tagits fram. / Skogforsk
  Läs mer
 • Virtuell kunskapsslinga - testa den

  Etiketter: Skog
  Gå en virtuell kunskapsslinga och se hur geodata används för miljöhänsyn i skogsbruket. Den finns på sajten Skogskunskap och är producerad av Skogforsk med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogforsk pratar förädling i vetenskapspodd

  Etiketter: Skog
  Hur skapas det perfekta trädet för koldioxidupptag? Ja, den frågan och många fler besvarar Skogforsks förädlingschef, Thomas Kraft, i det senaste avsnittet av podden Om Vetenskap. / Skogforsk
  Läs mer
 • Topografiska index kan förbättra val av plantmaterial

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med större beaktande av lokalt klimat och topografi kan valet av plantmaterial förbättras. Skogforsk har hittat två topografiska index som skulle kunna inkluderas i beslutsstödet Plantval. ( Skogforsk
  Läs mer
 • Ny metod för trädslagskartläggning ger märkbart bättre utbytesprognoser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogforsk har utvecklat en metod som genom att kombinera skördar- och fjärranalysdata kartlägger trädslag i det operativa skogsbruket. Metoden kan bidra till märkbart bättre utbytesprognoser. Sammantaget visar resultaten att tillförlitlig information om trädslagsandelarna är en avgörande faktor för att öka noggrannheten i utbytesprognoserna. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogforsk: Rejält kliv mot ökad automation

  Etiketter: Skog
  Projekt AUTO2 har utvecklat förutsättningar för att öka automationen i skogsbruket. Med ökad automation förbättras skogsmaskinförarnas arbetsmiljö samtidigt som produktiviteten ökar. / Skogforsk
  Läs mer
 • FRAS närmar sig slutredovisning: Eken behöver hjälp i granskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Projektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS) är inne i sitt slutskede. I ett nyhetsbrev redovisas preliminära slutsatser. Bland dem en intressant studie av Dvelphine Lariviere, Skogforsk, som studerat utvecklingen för ekar i granskogen: "Det är inte ovanligt att hitta insprängda äldre ekar i de sydsvenska barrskogarna. Eken kan ha blivit naturligt insådd i granskogen en gång i tiden, eller också är marken en tidigare hagmark som blivit igenplanterad. Oavsett historik är ekarna en värdefull resurs. Vi kunde se att de friställda ekarna hade mindre döda grenar än ekarna i kontrollytorna. Det tyder på ett avdöende hos de ekar som var trängda av granskogen. / SLU
  Läs mer
 • Sveaskog, Skogforsk och SLU: "Nu ska asken och almen räddas - och det är bråttom!"

  Etiketter: Skog
  Sveaskog satsar 500 000 kronor i år, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen. Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige, men tyvärr är båda arterna hotade och riskerar att bli mycket sällsynta inom en relativt snar framtid. / Sveaskog
  Läs mer
 • Hormon sprayas för att stimulera blomning – en metod under utveckling för mer granfrö

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För att öka granfröskördarna kan ett blomningsstimulerande hormon injiceras i trädstammarna. Men eftersom metoden är mycket arbetsintensiv, har Skogforsk tittat på om sprayning kan vara ett alternativ. Det råder brist på granfrön och en metod att öka fröskördarna är att använda det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. I dagsläget är produkten Gibb Plus Forest godkänt för staminjiceringar. / Skogforsk
  Läs mer
 • 74-tonsfordon sparar 125 MSEK

  Etiketter: Skog
  En 50-procentig användning av 74-tonsfordon kan ge årliga besparingar på 125 miljoner tack vare mindre vägslitage, utsläpp, olyckor och buller. Det antyder en nyttokostnadsanalys från Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor