Skogforsk

 • Nytt projekt utvecklar fossilfria transporter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tillsammans med SEI och flera skogsföretag påbörjar Skogforsk nu ett projekt för att utveckla fossilfria transporter. Förarlösa fordon, eldrift och alternativa bränslen är några fokusområden. / Skogforsk
  Läs mer
 • Priser till framstående skogsentreprenörer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I samband med SkogsElmia delades priser ut till skogsentreprenörer som utmärker sig i branschen. Vinnare blev Långåkra Maskinstation och Alfa Skogsservice. / Skogforsk
  Läs mer
 • Hjälp till att rädda asken!

  Askskottsjukan skördar massor av offer bland Europas askar och arten är starkt hotad av utrotning. Nu letar forskare från SLU och Skogforsk med ljus och lykta efter friska askar som kan bilda en bas för en ny, frisk ask-population. Men de behöver allmänhetens hjälp för att klara det innan det är för sent! / SLU
  Läs mer
 • Torr sommar gav tillväxtstörningar på tall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Höstens inventeringar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visade att tillväxtstörningar ökat sedan föregående vår. Fortfarande är orsaken okänd och arbetet fortsätter nu med experiment i fält. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogsbruket nyckelspelare i Sveriges klimatarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen är den viktigaste komponenten i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten. Och en ökad avverkning ger större klimatnytta, så länge som tillväxten upprätthålls. Det är två av slutsatserna i en rapport som undersökt skogsbrukets klimatpåverkan. / Skogforsk
  Läs mer
 • Nytt rådgivningsmaterial om blandskog

  Etiketter: Skog
  En ny sektion i Skogskunskap behandlar skötsel av blandskog. Sektionen kompletteras med två nya filmer om blandskogsskötsel. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogforsk: ”Lastbilarnas utsläpp kan minskas”

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Transportsektorn har blivit effektivare och tekniken har gått mot mer bränslesnåla bilar. Samtidigt har totala mängden lastbilstransporter... / Tidningen Proffs
  Läs mer
 • Skogforskmedarbetare uppmärksammas för sina insatser

  Etiketter: Skog
  Hagos Lundström och Bengt Andersson Gull mottog vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari priser för sina insatser för att utveckla svenskt skogsbruk. Priserna delades ut av kronprinsessan Victoria. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogsbrukets naturhänsyn viktig för vildbin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När skogsbruket lämnar kvar döda träd och höga stubbar vid avverkningarna hittar pollinerande vildbin boplatser i de nya, unga skogarna. De får också hjälp av skogsbilvägarnas blomrika vägrenar. Det visar forskning från Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogforsk släpper podd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu finns pilotavsnittet av podcasten Skogssanningar ute. Podden ska ta upp skogsbruksfrågor som ofta hörs i debatten. Förhoppningen är att nyansera polariserade frågor med utgångspunkt i vetenskapen. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor