Skogforsk

 • Södra tar nytt steg för klimatanpassad skog

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Med hjälp av kontrollerade korsningar tar Södra ytterligare steg i utvecklingen av morgondagens skog tillsammans med Skogforsk. En ny innovation där närmare 2 miljoner plantor odlas till att bli friskare och mer motståndskraftiga träd med 30 procent högre tillväxt än träd i dagens skogar. / Södra
  Läs mer
 • Skogforsk lyfter fem områden i inspel till kommande forskningspolitik

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsskador, hållbar råvara, smart hänsyn, fossilfrihet och ny teknik. Det är områden som Skogforsk lyfter fram i ett inspel till regeringens kommande forskningspolitik./ Skogforsk
  Läs mer
 • Utvecklar fjärrstyrda lastare för virkesterminaler

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Fjärrstyrda virkeslastare kan effektivisera arbetet på virkesterminaler. Skogforsk arbetar nu i ett projekt där målet är att samma operatör ska kunna styra lastning och lossning på flera terminaler./ Skogforsk
  Läs mer
 • Aspen – filmen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I filmen Aspen får vi lära oss om trädets betydelse för biologisk mångfald. Filmen är interaktiv och du kan här och var välja att fördjupa dig i utvalda ämnen. / Skogforsk
  Läs mer
 • Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ungefär en halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för bevara den biologiska mångfalden. Men oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om kostnaderna gör att åtgärderna inte utförs, visar en studie från Skogforsk. Studien ger också förslag på hur naturvårdande skötsel kan underlättas. / Skogforsk
  Läs mer
 • Nytt projekt utvecklar fossilfria transporter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tillsammans med SEI och flera skogsföretag påbörjar Skogforsk nu ett projekt för att utveckla fossilfria transporter. Förarlösa fordon, eldrift och alternativa bränslen är några fokusområden. / Skogforsk
  Läs mer
 • Priser till framstående skogsentreprenörer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I samband med SkogsElmia delades priser ut till skogsentreprenörer som utmärker sig i branschen. Vinnare blev Långåkra Maskinstation och Alfa Skogsservice. / Skogforsk
  Läs mer
 • Hjälp till att rädda asken!

  Askskottsjukan skördar massor av offer bland Europas askar och arten är starkt hotad av utrotning. Nu letar forskare från SLU och Skogforsk med ljus och lykta efter friska askar som kan bilda en bas för en ny, frisk ask-population. Men de behöver allmänhetens hjälp för att klara det innan det är för sent! / SLU
  Läs mer
 • Torr sommar gav tillväxtstörningar på tall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Höstens inventeringar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visade att tillväxtstörningar ökat sedan föregående vår. Fortfarande är orsaken okänd och arbetet fortsätter nu med experiment i fält. / Skogforsk
  Läs mer
 • Skogsbruket nyckelspelare i Sveriges klimatarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen är den viktigaste komponenten i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten. Och en ökad avverkning ger större klimatnytta, så länge som tillväxten upprätthålls. Det är två av slutsatserna i en rapport som undersökt skogsbrukets klimatpåverkan. / Skogforsk
  Läs mer

Sidor