Skogen på djupet

  • Plattformen ”Skogen på djupet” ska öka kunskapen om Sveaskog

    Etiketter: Skog
    Nu lanserar Sveaskog den nya plattformen ”Skogen på djupet”. Det är ett kunskapsbaserat ”digitalt magasin” på Sveaskog.se. ”Skogen på djupet” ska bli en plattform där besökarna ges goda förutsättningar för fakta, kunskap och fördjupning om skog samt skogsbruk. / Sveaskog
    Läs mer