skogbrusplaner

  • LRF Skogsägarna miljonsatsar: Ökad naturvård och effektivitet

    Etiketter: Skog
    Nu ska svensk skog brukas effektivare och naturvården bli bättre. En miljonsatsning från Skogsägarnas Forskningsfond ska utveckla och modernisera skogsbruksplanerna. En central del i projektet handlar om att åstadkomma en digitaliserad ajourhållning av planen. / LRF Skogsägarna
    Läs mer