skogbrukare

 • 72 miljoner i stöd till drabbade inom skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Regeringen har fattat beslut om åtgärder som syftar till att kompensera skogsbruket för vissa merkostnader till följd av sommarens skogsbränder i Jämtlands, Dalarnas, och Gävleborgs län. Ersättningen för åtgärderna uppgår till totalt 72 miljoner kronor. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Hugg träd och bevara skogen – ny bok om framtidens skogsbruk

  Etiketter: Skog
  De senaste 200 åren har nära 80 procent av jordens urskogar huggits ner. Samtidigt har så många djur dött ut, eller är på väg att utrotas, att forskare världen över kallar detta Jordens 6:e massutrotning. Gör vi inget nu, kommer det snart att vara för sent. / Ecoforestry Foundation
  Läs mer
 • Skogskollo ska locka fler tjejer till branschen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämställdhet och likabehandling, Skog
  I ett försök att locka fler tjejer till skogsbranschen anordnades i veckan skogskollo där ett 20-tal tjejer i trettonårsåldern varit ute på läger i skogen. På schemat har det varit besök på Martinsons sågverk, svampkurs med svampkonsulenter och prova på att köra skogsmaskin. Allt för att tjejer ska lära sig mer om skogen och få upp intresset för branschen. / SR P4 Västerbotten
  Läs mer
 • Läroplats för bättre naturhänyn

  Etiketter: Skog
  Varför är naturhänsyn viktigt? Svaret på den frågan är grunden i en ny tjänst på webben som ska hjälpa skogsägarna att bli ännu bättre på naturhänsyn. Det är Skogforsk som lanserar Kunskap Direkt Naturhänsyn som består av drygt 120 sidor med både handfasta råd och en förståelse för varför naturhänsyn är viktigt. En produktionsskog tillåts nämligen aldrig bli biologiskt gammal. / Skogsland
  Läs mer
 • Bergs Timber koncentrerar råvaruinköpen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Bergs Timber går vidare med att koncentrera råvaruinköpen till kärnområdena i Småland och delar av Östergötland och Blekinge. Samarbetet med lokala skogsägare inom sågverkens naturliga fångstområde kommer att intensifieras ytterligare. / Bergs Timber
  Läs mer