Skog

 • Debatt: Sverige som exempel har klimatbetydelse

  Etiketter: Klimat & Miljö
  När man uttrycker att vi måste gå till oss själva och göra det vi kan för att minska vår negativa påverkan på klimatet, då får man ofta höra att det har så otroligt liten betydelse vad vi gör här i Sverige...<br /> / Vasterbottens-Kuriren
  Läs mer
 • Nu ska granens framfart stoppas

  Etiketter: Skog
  Dålig tillväxt, betesskador och svag motståndskraft mot insektsangrepp. Det är några av konsekvenserna av att plantera gran på tallmark....<br /> / Svt.se
  Läs mer
 • Grön jord – biomassa från skogen gör trädgårdsjorden mer hållbar

  Etiketter: Skog
  För den med trädgård är det hög tid att börja planera årets planteringar. Precis som inom andra branscher finns det ett ökat krav på hållbarhet och hänsyn till klimatet. Just nu undersöker Sveaskog möjligheten om upphettade skogsrester helt eller delvis kan ersätta torv vid tillverkning av bland annat trädgårdsjord. Testerna är ett samarbetsprojekt mellan Sveaskog, BioEndev, Econova och Processum. / Sveaskog
  Läs mer
 • Chile lär av svenskt familjeskogsbruk

  Etiketter: Skog
  Chile är ett av de länder i världen som tar lärdom av Sverige när man vill utveckla det chilenska familjeskogsbruket.<br /> / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Kvinnor i Stockholm får råd om sin skog i Dalarna och Gävleborg

  Etiketter: Skog
  I Stockholms län bor många som äger skog i Dalarna och Gävleborg. En hel del är kvinnor. Därför arrangerar Skogsstyrelsen nu för första gången träffar för så kallade utboende kvinnliga skogsägare i Stockholms län. Där de kan få råd om olika metoder som gör skogsbruket mer intressant. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Remiss Skogsskötsel med nya möjligheter

  Etiketter: Skog
  En hög skogsproduktion är ett centralt medel för att uppnå en uthållig utveckling och KSLA ser positivt på att Skogsstyrelsen har bjudit in skogsbruket, forskningen och andra intressenter att ge förslag på produktionshöjande åtgärder. / KSLA
  Läs mer
 • Debatt: Vägbygget genom Moskogen är förkastligt – många skäl att bevara skogen

  Etiketter: Skog
  Leksands kommun har sedan 1960-talet projekterat för en förbifart/genomfart som skulle sträcka sig från Hotel Moskogen genom ett långsmalt...<br /> / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • DN Åsikt. ”Skog bättre på att lagra koldioxid än norrmän”

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogen är bättre på att binda koldioxid än dyr, norsk lagring av klimatgaser. Satsa mer pengar på svensk skog i stället för att exportera...<br /> / DN.se
  Läs mer
 • Idag är det skogens dag – Plant It Forward!

  Etiketter: Skog
  Holmen firar internationella skogsdagen, idag den 21 mars, med att plantera ett träd för alla som vill bidra till ett bättre klimat genom...<br /> / Holmen
  Läs mer
 • Internationella skogsdagen: Vad vet du om din skogspromenad?

  Etiketter: Skog
  Skogen – en av våra största basnäringar, och en självklar del i många svenskars söndagspromenad. Men vet du vad det är du ser på promenaden? / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor