skatt

 • 6 skatteutryck på 3 minuter

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skogskonto, moms, och periodiseringsfond. Vad står det egentligen för? Här är en lista som snabbt reder ut sex snåriga skatteuttryck. / Stora Enso
  Läs mer
 • När skogen ska ärvas på #MellanskogsElmia 2016

  Etiketter: Skog
  Jan Bertholdsson, skatteteknisk rådgivare, LRF Konsult
  Jan Bertholdsson är skatteteknisk rådgivare på LRF Konsult. Han berättade om vad som är viktigt att tänka på för skogsägare när skogsfastigheten ska skiftas.
  Läs mer
 • Skatteförenklingsutredningen vill slopa skogskonto

  Etiketter: Skog
  Skatteverket, Advokatsamfundet och LRF är några av dem som ställer sig bakom syftet med regeringens skatteförenklingsutredning, där allt ska bli enklare för den enskilde skogsägaren. Remissvaren har lämnats i början av 2015 och någon större enighet i sakfrågorna är svårt att se. / Stora Enso
  Läs mer
 • Stoppa skatten på biodiesel - den är feltajmad

  Etiketter: Bioenergi
  – Riksdagen måste ta ett initiativ och stoppa den skatt på biodiesel som ligger med i budgeten för nästa år. Skatten är orimlig och ologiskt mot bakgrund av det radikalt ändrade läget på drivmedelsmarknaden. Den är feltajmad och miljöskadlig. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. / Svebio
  Läs mer
 • Skatt på kreosot gör minst 180 arbetslösa i Gävleborg

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  ”Det blir dödsstöten för den svenska tillverkningen av el- och telestolpar i trä och av träsliprar till järnvägen om Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om skatt på kreosot genomförs. Mellan 500 och 600 jobb i glesbygder försvinner, miljöbelastningen ökar och bytesbalansen försämras. Dessutom talar beredskapsskäl för bibehållen produktion i Sverige”. / Svenskt näringsliv
  Läs mer
 • ”Obegriplig skatt bör ändras”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Fastighetsskatten för industrifastigheter är obegriplig och skapar stora problem för svensk processindustri och missgynnar dessutom miljöinvesteringar. Det kan vi inom Holmen vittna om. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Äldre, aktiva skogsägare kan sänka skatten rejält

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Över en tredjedel av Sveriges skogsägare skulle kunna få ned skatterna på inkomster från skogen till mellan 13 och 25 procent. Det är resultatet av de senaste årens ändringar av egenavgifterna samt jobbskatteavdragen. / Skogsland
  Läs mer