Skåne

 • Nu inleds röjningen av Furulundsskogen

  Etiketter: Skog
  FURULUND. Vildväxande sly och buskage har i allt högre takt omvandlat skogen vid Furulund till en snårskog. Nu utlovas bättring. De kommande veckorna röjer Skogssällskapet ett nio hektar stort område kring scoutstugan.
  Läs mer
 • Nu inleds röjningen av Furulundsskogen

  Etiketter: Skog
  FURULUND. Vildväxande sly och buskage har i allt högre takt omvandlat skogen vid Furulund till en snårskog. Nu utlovas bättring. De kommande veckorna röjer Skogssällskapet ett nio hektar stort område kring scoutstugan.
  Läs mer
 • Skogsäventyr för 12 000 elever

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Närmare 12 000 skånska elever får i år möjlighet att delta i olika utomhuspedagogiska projekt med Stiftelsen Skånska Landskap - i något av våra strövområden och tillsammans med sagoberättare, skådespelare, utomhuspedagoger och naturvägledare. Samtidigt satsar vi extra i år på att utveckla vår utomhuspedagogik och bygga upp ett utomhuspedagogiskt centra i Fulltofta strövområde. / Stiftelsen Skånska landskap
  Läs mer
 • Future Forests forskare om Skånes klimatutmaningar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Johan Bergh har medverkat i en tvärvetenskaplig genomgång av kunskapsläget vad gäller möjligheter och utmaningar för Skåne när klimatet förändras. / Future Forests
  Läs mer
 • Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015

  Etiketter: Skog
  Med anledning av Våtmarksfondens 20-årsjubileum anordnas en konferens på temat Vattenlandskap i praktiken på Christinehof, Brösarp i Skåne. Konferensen - som innehåller såväl föredrag som exkursioner - vänder sig till alla med intresse för våtmarksfrågor. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Svamp hotar skånska lövskogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Allt fler ädellövträd i Skåne hotas av smittsamma sjukdomar. Alm och ask är akut hotade i hela Sverige, och nu står även boken inför ett allvarligt problem. Orsaken är algsvampar av arten Phytophthora som sprider sig i det skånska landskapet. / Fria Tidningar
  Läs mer
 • Björksteklar äter upp skogen

  Etiketter: Skog
  Det pågår just nu en invasion av björksteklar, larver som kaläter björkar längs en linje söder om Landskrona och Simrishamn. / Svt Sydnytt
  Läs mer
 • Skogsbruk med varsam hand

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  I Skåne bedrivs effektivt skogsbruk samtidigt som stor hänsyn tas till skogens sociala värden. Det är Stiftelsen Skånska Landskap som med hjälp av Skogssällskapet brukar skogen med varsam hand. Resultatet blir något sämre avkastning men stora vinster för samhället och miljön. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Godsägare krävs på svar om avdikning för ädelskog

  Etiketter: Skog
  Godsägaren Henrik Wachtmeister på Knutstorps borg krävs på svar, efter en avverkning som myndigheterna misstänker inte har gått rätt till. Men åklagaren ser en risk i att det möjliga miljöbrottet inte hinner utredas innan det måste preskriberas. / Helsingborgs Dagblad
  Läs mer
 • Giftundersökning kan bli dyr för sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nu kan AB Roséns Trävaror i Strönhult utanför Lönsboda åläggas att undersöka marken där så kallad doppning utförts under flera år. Ägaren uppger däremot att företaget inte har några ekonomiska möjligheter att genomföra någon undersökning. / Norra Skåne.se
  Läs mer

Sidor