Skåne

 • Dags för Skåne att börja bygga i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Det byggs som aldrig förr i trä, men inte lika mycket i Skåne som i resten av Sverige. Det stora intresset för Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä på Malmömässan är kanske ett tecken på förändring. − Det är bara vanans makt som gör att det moderna träbyggandet inte riktigt slagit igenom i Skåne, sa Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Två nya reservat på gång

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till två nya naturreservat: Kaninlandet vid Torna Hällestad och Dalby Fälad-Klockarelyckan. / Skånska Dagbladet
  Läs mer
 • Ollonår kan föryngra de skånska bokskogarna

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna måste bli mer aktiva när det gäller att säkra upp framtiden för Skånes stora stolthet och kännetecken: bokskogarna. I år har de chansen eftersom det äntligen ser ut att bli ett rikligt ollonår med goda chanser till en lyckad föryngring. Nu uppmanas skogsägarna att agera - och på lördag får dom hjälp med det. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stora Enso arrangerar guidade turer för allmänheten i sommar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I sommar har allmänheten möjlighet att besöka fyra av Stora Ensos svenska bruk. Det är Hylte bruk i Halland, Kvarnsvedens bruk i Dalarna, Nymölla bruk i Skåne och Skoghalls bruk i Värmland som öppnar upp portarna för allmänheten. I år fyller kartongbruket i Skoghall 100 år, vilket kommer uppmärksammas under guideturerna. / Stora Enso
  Läs mer
 • Drygt 2100 hektar kommunala naturreservat i Skåne

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Kommunerna i Sverige bildar allt fler naturreservat. I Skåne har hittills 17 kommuner tagit steget och inrättat 40 kommunala naturreservat med en yta på totalt 2112 hektar. Helsingborg står för den största andelen. Det visar ny statistik från Naturvårdsverket. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Påskyndat åldrande av träd skapar bättre livsmiljö för många arter

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Död ved i levande träd är en bristvara i dagens gräsmarker. Det finns många arter av svampar, mossor, lavar, insekter och spindeldjur som är beroende av död ved som livsmiljö. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • 6,7 miljoner kronor till 35 skånska naturvårdsprojekt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen Skåne har fattat beslut att dela ut 6,7 miljoner kronor till 35 nya lokala naturvårdsprojekt. Samtidigt investerar kommunerna lika mycket själva. Totalt satsas alltså över 13 miljoner kronor på lokal naturvård i Skåne under de närmaste åren. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Utejobb ska ge väg in

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Sätta upp informationsskyltar, röja snår och bygga stängsel. De naturvårdande arbetsuppgifterna är många för de nyanlända och långtidsarbetslösa som har praktik i naturreservat över hela Skåne. / Papperstidningen
  Läs mer
 • 18 nya beslut om statliga naturreservat i Skåne 2016

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Antalet naturreservat i Sverige ökade kraftigt under 2016 jämfört med tidigare år. I Skåne beslutades om 18 naturreservat. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Jobb för nyanlända i skånska naturreservat

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Ett åttiotal nyanlända får nu möjlighet till praktik följt av anställning hos Skogsstyrelsen. Syftet är öka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som de gör en värdefull insats i skånska naturreservat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor