Skåne

 • Lönsamt med returpapper på export

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Genom att sälja insamlat returpapper på världsmarknaden, har kommunerna i nordvästra Skåne lyckats sänka avfallstaxan ordentligt. Sedan ett år tillbaka skickas returpapperet till tyska pappersbruk i stället för svenska. / SR P4 Kristianstad
  Läs mer
 • Svamp fäller skogens bjässar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Boksjukan finns redan i de pampiga skogarna på Söderåsens sluttningar. Exakt hur omfattande skadorna kan bli vet dock inte personalen på Söderåsens Nationalpark än. – Vi har sett skador i parken, men inte i så stor omfattning, säger nationalparkschefen Jesper Witzell. Boksjukan beror på en svamp som angriper trädens rötter, vilket i förlängningen leder till näringsbrist. / Lokaltidningen Landskrona/Svalöv
  Läs mer
 • Packbridge växer med Packaging Mid Sweden

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Det Skånebaserade förpackningsklustret Packbridge, med 122 företag och organisationer som medlemmar, går samman med det Sundsvallsbaserade förpackningsklustret Packaging Mid Sweden, med 34 medlemmar. / Packnyheter
  Läs mer
 • Dricksvatten ska bli riksintresse

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet genom att inrätta riksintressen. Myndigheten har skickat ut en remiss till bland andra länsstyrelserna i landet, för att starta ett arbete med att föreslå vilka områden för dricksvattenanläggningar som bör klassas som riksintressanta. Hittills har endast Bolmentunneln som förser 700 000 människor i Skåne med dricksvatten blivit klassad som riksintresse. / Havs- och vattenmiljömyndigheten
  Läs mer
 • Naturskog skövlades i Skåne

  Etiketter: Skog
  Sju hektar naturskog med stort inslag av ek har kalhuggits på Hovdalaområdet. Efter kritik från både kommunekolog Lars-Erik Williams och politikern Jeanette Thelander (MP) samt ett antal privatpersoner hölls ett möte med ägaren, kommunala bolaget Hibab, som medgav att avverkningen gått för hårt fram. / Norra Skåne
  Läs mer

Sidor