Skåne

 • Scouterna får kunskap om svenska träd genom Skogen i Skolan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Torns scoutkår får kunskap om träd genom Skogen i Skolans skyltar
  Torns scoutkår är en aktiv scoutkår utanför Lund som har närmare 200 medlemmar, Scoutkåren har sin verksamhet på en gård med en relativt stor tomt till och mycket av verksamheten sker utomhus vid vindskydden och eldstaden.
  Läs mer
 • Optimism i nordvästra Skånes gröna näringar

  Etiketter: Skog
  Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa – nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien presenteras på Gröna Näringarnas Dag i Grevieparken i Grevie den 5 februari. / SLU
  Läs mer
 • Kronhjort allt större problem för skogsägare i Skåne

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Kronhjorten ställer till allt större problem för skogsägarna i Skåne. Främst drabbar det granbestånd men det börjar nu också bli svårt att få upp ny lövskog. Det finns skogsägare som gett upp på grund av betesskadorna, rapporterar Skogseko i sitt senaste nummer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Varmare klimat förändrar Skånes flora

  Etiketter: Klimat & Miljö
  En kartläggning av den vilda floran i Skåne visar att det är långt vanligare att arter minskar än att de ökar. Bland dem som trots allt ökar rör det sig i de allra flesta fall om invasiva arter som spridits av människor. Ett allt varmare klimat och förändringar i jordbruket lyfts fram som orsaker till förändringarna. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Dags för Skåne att börja bygga i trä

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Det byggs som aldrig förr i trä, men inte lika mycket i Skåne som i resten av Sverige. Det stora intresset för Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä på Malmömässan är kanske ett tecken på förändring. − Det är bara vanans makt som gör att det moderna träbyggandet inte riktigt slagit igenom i Skåne, sa Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Två nya reservat på gång

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till två nya naturreservat: Kaninlandet vid Torna Hällestad och Dalby Fälad-Klockarelyckan. / Skånska Dagbladet
  Läs mer
 • Ollonår kan föryngra de skånska bokskogarna

  Etiketter: Skog
  Skogsägarna måste bli mer aktiva när det gäller att säkra upp framtiden för Skånes stora stolthet och kännetecken: bokskogarna. I år har de chansen eftersom det äntligen ser ut att bli ett rikligt ollonår med goda chanser till en lyckad föryngring. Nu uppmanas skogsägarna att agera - och på lördag får dom hjälp med det. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stora Enso arrangerar guidade turer för allmänheten i sommar

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  I sommar har allmänheten möjlighet att besöka fyra av Stora Ensos svenska bruk. Det är Hylte bruk i Halland, Kvarnsvedens bruk i Dalarna, Nymölla bruk i Skåne och Skoghalls bruk i Värmland som öppnar upp portarna för allmänheten. I år fyller kartongbruket i Skoghall 100 år, vilket kommer uppmärksammas under guideturerna. / Stora Enso
  Läs mer
 • Drygt 2100 hektar kommunala naturreservat i Skåne

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Kommunerna i Sverige bildar allt fler naturreservat. I Skåne har hittills 17 kommuner tagit steget och inrättat 40 kommunala naturreservat med en yta på totalt 2112 hektar. Helsingborg står för den största andelen. Det visar ny statistik från Naturvårdsverket. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Påskyndat åldrande av träd skapar bättre livsmiljö för många arter

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Död ved i levande träd är en bristvara i dagens gräsmarker. Det finns många arter av svampar, mossor, lavar, insekter och spindeldjur som är beroende av död ved som livsmiljö. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer

Sidor