Silvestica Green Forest AB

 • Svenska skogsfonden Silvestica Green Forest är fulltecknad

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Sedan starten av skogsfonden Silvestica Green Forest sommaren 2017, har verksamheten utvecklats snabbare än planerat och vid årsskiftet uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 1 600 MSEK kronor fördelat på 54 000 hektar. Som följd av den snabba investeringstakten blev det aktuellt med ett utökat åtagande från investerarna. Responsen från samtliga var mycket positiv och strax före årsskiftet 2019/2020 kunde vi glädjande konstatera att fonden blivit fulltecknad och stängd i enlighet med målsättningen, dvs. ett totalt åtagande om ca 5 000 MSEK, fördelat på våra investerare. / Silvestica Green Forest AB
  Läs mer
 • Den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest är fulltecknad

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  2018 har varit och är ett spännande år för skogsbranschen i allmänhet och för nordisk skogsindustri i synnerhet. Ett flertal stora industriinvesteringar har slutförts under senare år och fler är på gång. Här kan nämnas massabruken Äänekoski - Metsä Fibre, Östrand - SCA, Värö – Södra Skogsägarna samt kartongbruket Gruvön – Billerud Korsnäs. Investeringarna medför stor efterfrågan på virkesråvara och i kombination med ett starkt marknadsläge och ett allmänt intresse för trä, cellulosa och olika kartong- och pappersprodukter ger det en ökad efterfrågan på skogliga investeringar. / Silvestica Green Forest AB
  Läs mer
 • Silvestica Green Forest AB - en svensk skogsfond för institutionella placerare

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Intresset för skog och skogsindustri har de senaste åren ökat kraftigt och förväntningarna på framtiden är starka. Investeringstakten i produktionsanläggningar runt Östersjön är mycket hög och efterfrågan på råvara förväntas stiga kraftigt under de kommande åren. Tillsammans med skogens ökande betydelse som en del av den framtida bioekonomin, ger det en god grund för intressanta investeringar i skogsmark. / Silvestica Green Forest AB
  Läs mer