Sida

 • Skogsstyrelsen leder utbildningssatsning i låginkomstländer

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ska leda ett omfattande Sida-finansierat program där nyckelpersoner från låginkomstländer utbildas om sociala, ekonomiska och ekologiska förutsättningar för att bedriva hållbart skogsbruk. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sida ger 380 miljoner till UNDP för att öka takten i klimatarbetet

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Det är nödvändigt att skala upp insatserna för klimatet, det står klart under toppmötet i Madrid. Sida och UNDP har nu avtalat om 380 miljoner kronor under fyra år i en bred insats för klimatarbete och miljö, som ytterst syftar till att utrota fattigdom. / SIDA
  Läs mer
 • Forskning på hållbar utveckling visar vägen mot de globala målen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur kan fattiga länder göra för att hantera ett förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder. Nu får femton forskningsprojekt dela på omkring 82 miljoner kronor för att kunna forska om klimatanpassning och resiliens, alltså olika systems förmåga att återhämta sig, hantera förändringar och fortsätta utvecklas. / Sida
  Läs mer
 • Debatt: Satsa på träden – och bekämpa fattigdom och klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö
  När Sida under hösten tar fram nya globala strategier för hållbar utveckling bör de understryka betydelsen av agroforestry – trädjordbruk. Det menar experter inom Agroforestry Network. / OmVärlden
  Läs mer
 • Eldsjälar från hela världen ska inspirera svenska ungdomar att sprida kunskap om FN:s Globala mål

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den 5 oktober kommer 18 eldsjälar från länder runt om i världen att samlas Stockholm för att berätta om hur de lyckas engagera andra exempelvis i kampen mot klimatförändringar och för jämställdhet. Det är Utrikesdepartementet och Sida som bjuder in till First Generation Global Goals Forum för att inspirera fler - främst unga - att arbeta med FN:s Globala mål. / Sida
  Läs mer
 • Forest Challenge Badge - ett initiativ från FN och Sida

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forest Challenge Badge är en pedagogisk guide till skogar för barn och unga. Det är ett användbart stödverktyg för lärare och ungdomsledare, som utbildar barn och ungdomar om skogens betydelse för att upprätthålla livet på jorden. Lärare kan förbereda sina lektioner med hjälp av häftet som ger bakgrundsinformation om betydelsen av skogens ekosystem, skogar i bruk, skogar i riskzonen, och deras kulturella, ekonomiska och sociala värde för människor. Materialet är på engelska. / Forest Europe Growing Life Lärare kan förbereda sina sessioner med hjälp av skogar Challenge häftet. Detta ger bakgrundsinformation om betydelsen av skogens ekosystem, skogar i bruk, skogar i riskzonen, och deras kulturella, ekonomiska och sociala värde för människor.
  Läs mer
 • Företag orsakade hunger – nu vill Sida samarbeta

  Etiketter: Bioenergi
  Biståndsmyndigheten Sida ska samarbeta med företag som gör markinvesteringar i till exempel Afrika, så kallad land-grabbing. Till ett seminarium som hölls i Stockholm i dag hade Sida bjudit in företaget Addax bioenergy vars investering i Sierra Leone orsakat hunger och vattenbrist bland bönder i landet. / SR Ekot
  Läs mer
 • 40 miljoner till renare miljö på tillväxtmarknader

  Etiketter: Klimat & Miljö
  För att främja hållbar tillväxt och bättre levnadsvillkor för fattiga kommer Tillväxtverket och Sida att fördela 40 miljoner kronor till miljöteknikprojekt i sju samarbetsländer. Företag och organisationer kan söka pengarna under det närmaste året. / Webfinanser
  Läs mer