Setra

 • Drivved i finrummet på Stockholmsmässan

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag, tisdagen den 5 februari, slås dörrarna upp för Stockholm Furniture & Light Fair. En av utställarna är den unga designduon Linda Hagberg och Thomas Impiglia. Deras utvalda bidrag Driftwood – drivved – är en vacker möbelserie inspirerad av träets naturliga strukturer. Råvaran kommer från Helsingegran sågad av Setra i Färila. / Setra
  Läs mer
 • Setra redovisar förlust 2012 till följd av svag konjunktur

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för helåret 2012 en nettoomsättning på 4 069 (4 476) Mkr. För fjärde kvartalet var nettoomsättningen 951 (1 076) Mkr. Rörelseresultatet för perioden januari-december uppgick till -80 (-42) Mkr, varav 20 Mkr avser strukturkostnader för avveckling av Horndals sågverk. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet, exklusive strukturkostnader, uppgick till -36 (-54) Mkr. / Setra
  Läs mer
 • Nytt om namn i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Olle Berg har utsetts till Marknads- och affärsutvecklingsdirektör i Setra. Pontus Friberg får en ny roll som direktör för Affärsstöd. Vid tre av Setras sågverk – Kastet, Nyby och Hasselfors – tar nya platschefer över under hösten. / Setra
  Läs mer
 • Setra varslar i Horndal

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har beslutat inleda MBL-förhandlingar avseende avveckling av Horndals sågverk i Avesta kommun. Svag resultatutveckling, vikande marknad för Horndals specialsortiment samt stora investeringsbehov är bakgrund till beslutet. Cirka 35 anställda berörs. / Setra
  Läs mer
 • Setras rapport för första kvartalet 2012

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2012 en nettoomsättning på 1 065 (1 102) Mkr. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till -27 (-48) Mkr. Kvartalet avslutades positivt. / Setra
  Läs mer
 • Överfyllt sågverk efter stormen Dagmar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Många lösningar prövas för att rädda de stora värden skog som stormen Dagmar fällde. Överallt får folk anstränga sig till sitt yttersta för att få ihop all logistik av fem miljoner kubikmeter fälld skog. / SR P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Johan Padel ny vd i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Johan Padel har utsetts till ny vd och koncernchef i Setra. Han efterträder Börje Bengtsson som går i pension till hösten. Johan Padel, 45 år, är idag divisionschef i Moelven Timber, en del av den norskägda Moelvenkoncernen, Tidigare har han bland annat varit vd i IKEAs dotterbolag Swedwood Latvia Ltd och vd i AssiDomän Hasselfors Trä AB. Johan Padel har också mångårig erfarenhet från marknadssidan i träindustrin. / Setra
  Läs mer
 • Setra redo för nästa fas

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Trots ett minusresultat i fjol anser vd Börje Bengtsson att de senaste årens förändringar inom Setra lagt grunden för en långsiktig lönsamhet. Nu står företaget inför en mer expansiv fas, med fokus på mellansverige. Samtidigt innebär det att Börje Bengtson genomfört det uppdrag han fick när han tillträdde 2009, och i samband med uppnådd pensionsålder lär det bli en ny vd som får ta över till hösten. / Woodnet
  Läs mer
 • Ny platschef för Skinnskatteberg sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Hans Liljeström har utsetts till ny platschef för Setras furusågverk i Skinnskatteberg. Hans Liljeström har sedan mitten av januari varit tillförordnad platschef vid sågverket i Skinnskatteberg och tillträdde formellt tjänsten som platschef den 12 mars. / Setra
  Läs mer
 • Setras rapport för helåret 2011

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för helåret 2011 en nettoomsättning på 4 476 (4 641) Mkr. För fjärde kvartalet var nettoomsättningen 1076 (1 153) Mkr. Rörelseresultatet uppgick för perioden januari-december till -42 (134) Mkr och för perioden oktober-december till -43 (22) Mkr. /Setra
  Läs mer

Sidor