Setra

 • Hannele Arvonen ny VD och koncernchef i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Till ny VD och koncernchef i Setra har styrelsen utsett Hannele Arvonen, idag chef på Iggesunds Bruk.,– Med Hannele Arvonen kompletteras Setras ledningsstruktur med en omvittnat drivande och affärsorienterad ledare. Hennes erfarenhet av förändringsarbete utgör en styrka i det pågående arbetet med att uthålligt stärka Setras lönsamhet, säger Michael Bertorp, styrelseordförande i Setra. / Setra Group
  Läs mer
 • Positivt andra kvartal för Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra redovisar för andra kvartalet ett rörelseresultat på 59 (29) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5 procent. För första halvåret 2013 uppgick rörelseresultatet till 33 (2) Mkr. / Setragroup
  Läs mer
 • Nya försäljningschefer i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Marlene Bergström, Carl-Johan Peterson och Henrik Bertilsson har utsetts till försäljningschefer i Setras nya marknadsorganisation. / Setra Group
  Läs mer
 • Plusshus tar hem order på 30 miljoner kronor

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setras dotterbolag Plusshus har under juni tecknat nya order på drygt 30 miljoner kronor. Beställningarna omfattar bland annat produktion av radhus och lägenheter i trä för kunder i storstadsregionerna Oslo och Stockholm. / Setra
  Läs mer
 • Stark krona förklarar negativt kvartalsresultat

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2013 en nettoomsättning på 945 (1 065) miljoner kronor. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till -26 (-27) miljoner kronor. / Setra
  Läs mer
 • Vd Johan Padel lämnar Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En överenskommelse har träffats mellan Setra och Johan Padel, om att Padel lämnar sin befattning som vd. Till dess att ny vd utsetts utökas CFO Stefan Lundins arbetsuppgifter till att även omfatta rollen som tillförordnad vd. / Setra
  Läs mer
 • Drivved i finrummet på Stockholmsmässan

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Idag, tisdagen den 5 februari, slås dörrarna upp för Stockholm Furniture & Light Fair. En av utställarna är den unga designduon Linda Hagberg och Thomas Impiglia. Deras utvalda bidrag Driftwood – drivved – är en vacker möbelserie inspirerad av träets naturliga strukturer. Råvaran kommer från Helsingegran sågad av Setra i Färila. / Setra
  Läs mer
 • Setra redovisar förlust 2012 till följd av svag konjunktur

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för helåret 2012 en nettoomsättning på 4 069 (4 476) Mkr. För fjärde kvartalet var nettoomsättningen 951 (1 076) Mkr. Rörelseresultatet för perioden januari-december uppgick till -80 (-42) Mkr, varav 20 Mkr avser strukturkostnader för avveckling av Horndals sågverk. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet, exklusive strukturkostnader, uppgick till -36 (-54) Mkr. / Setra
  Läs mer
 • Nytt om namn i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Olle Berg har utsetts till Marknads- och affärsutvecklingsdirektör i Setra. Pontus Friberg får en ny roll som direktör för Affärsstöd. Vid tre av Setras sågverk – Kastet, Nyby och Hasselfors – tar nya platschefer över under hösten. / Setra
  Läs mer
 • Setra varslar i Horndal

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har beslutat inleda MBL-förhandlingar avseende avveckling av Horndals sågverk i Avesta kommun. Svag resultatutveckling, vikande marknad för Horndals specialsortiment samt stora investeringsbehov är bakgrund till beslutet. Cirka 35 anställda berörs. / Setra
  Läs mer

Sidor