Setra

 • Ny platschef för Setra Vimmerby

  Etiketter: Trä och träindustrin
  – Patrik Larsson är en resultatorienterad ledare med lång och gedigen sågverkserfarenhet. Han känner Setras verksamhet på djupet och har rätt profil för att ta över stafettpinnen och arbetet med att vidareutveckla Vimmerby till ett långsiktigt lönsamt sågverk, säger Jonas Björnståhl, affärsområdeschef för Sågade Trävaror. / Setra
  Läs mer
 • Setra investerar i Nyby sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har beslutat att uppgradera befintligt justerverk på Nyby sågverk. Investeringen inbegriper helt ny maskinutrustning, nytt kapsystem samt att automatsortering installeras. Investeringen är en del i det effektiviseringsprogram som drivs inom Setra med syfte att ytterligare stärka träindustriföretagets konkurrenskraft. / Setra
  Läs mer
 • Setra fokuserar på ökad förädling

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra samlar sin förädlingsverksamhet i ett nytt affärsområde Byggprodukter & Byggsystem. Samtidigt blir Bioprodukter & Råvara en ny koncernfunktion. Nils Clausén och Klas Flygare blir nya ansikten i Setras koncernledning. För att ytterligare stärka erbjudandet av förädlade träprodukter för byggande och boende skapar Setra ett nytt affärsområde, Byggprodukter & Byggsystem. Det sker genom att slå samman verksamheten inom dotterbolaget Plusshus med nuvarande affärsområde Förädlade Trävaror. / Setra
  Läs mer
 • Ny platschef för Setra Skutskär

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Peter Wejbro har utsetts till ny platschef för Setras förädlingsenhet i Skutskär. Peter Wejbro är ekonomiingenjör och har en lång och bred erfarenhet från svensk träindustri. Han kommer närmast från AB Karl Hedin./ Woodnet.se
  Läs mer
 • Hannele Arvonen ny VD och koncernchef i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Till ny VD och koncernchef i Setra har styrelsen utsett Hannele Arvonen, idag chef på Iggesunds Bruk.,– Med Hannele Arvonen kompletteras Setras ledningsstruktur med en omvittnat drivande och affärsorienterad ledare. Hennes erfarenhet av förändringsarbete utgör en styrka i det pågående arbetet med att uthålligt stärka Setras lönsamhet, säger Michael Bertorp, styrelseordförande i Setra. / Setra Group
  Läs mer
 • Positivt andra kvartal för Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra redovisar för andra kvartalet ett rörelseresultat på 59 (29) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5 procent. För första halvåret 2013 uppgick rörelseresultatet till 33 (2) Mkr. / Setragroup
  Läs mer
 • Nya försäljningschefer i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Marlene Bergström, Carl-Johan Peterson och Henrik Bertilsson har utsetts till försäljningschefer i Setras nya marknadsorganisation. / Setra Group
  Läs mer
 • Plusshus tar hem order på 30 miljoner kronor

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setras dotterbolag Plusshus har under juni tecknat nya order på drygt 30 miljoner kronor. Beställningarna omfattar bland annat produktion av radhus och lägenheter i trä för kunder i storstadsregionerna Oslo och Stockholm. / Setra
  Läs mer
 • Stark krona förklarar negativt kvartalsresultat

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2013 en nettoomsättning på 945 (1 065) miljoner kronor. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till -26 (-27) miljoner kronor. / Setra
  Läs mer
 • Vd Johan Padel lämnar Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  En överenskommelse har träffats mellan Setra och Johan Padel, om att Padel lämnar sin befattning som vd. Till dess att ny vd utsetts utökas CFO Stefan Lundins arbetsuppgifter till att även omfatta rollen som tillförordnad vd. / Setra
  Läs mer

Sidor