Setra

 • Nya Plusshus-order på 100 Mkr

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under hösten har Setra Plusshus fått nya order på radhusbebyggelse i Storstockholm om sammanlagt 100 miljoner kronor. De nya avtalen som tecknats under hösten utgörs av tre gruppbyggda radhusområden i Bagarmossen, Vendelsö och Vällingby. Av det totala ordervärdet på 100 miljoner kronor är en dryg tredjedel redan avropat för produktion. / Setra
  Läs mer
 • Harald Nylinder ny platschef på Setra Skinnskatteberg

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Harald Nylinder har utsetts till ny platschef på Setras sågverk i Skinnskatteberg. Han efterträder Hans Liljeström som den 1 september gick vidare till en platschefsroll på den kombinerade såg- och förädlingsenheten Setra Rolfs, utanför Kalix. / Setra
  Läs mer
 • Nya justerverket på Setra Nyby invigt

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I går torsdag 18 september invigdes det nya justerverket på sågverket Setra Nyby. Ny maskinutrustning, nytt kapsystem och installerad automatsortering har anpassat sågverket efter framtidens krav. / Setra
  Läs mer
 • Setra sågar brandskadat timmer

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra kommer att såga brandskadat timmer från den stora skogsbranden i Västmanland. – Vår förhoppning är att det inte kommer vara några större några problem att såga det brandskadade timret från skogsbranden i Västmanland, säger Klas Flygare, chef för Råvara och Bioproduker i Setra. Vi är beredda att göra provsågningar så snart det är möjligt att få fram skogsråvara från de eldhärjade områdena. / Setra
  Läs mer
 • Fortsatt god utveckling

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2014 ett rörelseresultat på 67 (-26) Mkr, en resultatförbättring på 93 Mkr jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen för perioden januari-mars uppgick till 1 065 (945) Mkr. / Setra
  Läs mer
 • Nya namn inom Setra Byggprodukter & Byggsystem

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Kaj Tönsberg blir ny chef för marknad och försäljning inom Setras affärsområde Byggprodukter & Byggsystem. Till verksamhetschef för det i affärsområdet ingående dotterbolaget Plusshus har Krister Norberg utsetts. / Setra
  Läs mer
 • Ny platschef för Setra Vimmerby

  Etiketter: Trä och träindustrin
  – Patrik Larsson är en resultatorienterad ledare med lång och gedigen sågverkserfarenhet. Han känner Setras verksamhet på djupet och har rätt profil för att ta över stafettpinnen och arbetet med att vidareutveckla Vimmerby till ett långsiktigt lönsamt sågverk, säger Jonas Björnståhl, affärsområdeschef för Sågade Trävaror. / Setra
  Läs mer
 • Setra investerar i Nyby sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har beslutat att uppgradera befintligt justerverk på Nyby sågverk. Investeringen inbegriper helt ny maskinutrustning, nytt kapsystem samt att automatsortering installeras. Investeringen är en del i det effektiviseringsprogram som drivs inom Setra med syfte att ytterligare stärka träindustriföretagets konkurrenskraft. / Setra
  Läs mer
 • Setra fokuserar på ökad förädling

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra samlar sin förädlingsverksamhet i ett nytt affärsområde Byggprodukter & Byggsystem. Samtidigt blir Bioprodukter & Råvara en ny koncernfunktion. Nils Clausén och Klas Flygare blir nya ansikten i Setras koncernledning. För att ytterligare stärka erbjudandet av förädlade träprodukter för byggande och boende skapar Setra ett nytt affärsområde, Byggprodukter & Byggsystem. Det sker genom att slå samman verksamheten inom dotterbolaget Plusshus med nuvarande affärsområde Förädlade Trävaror. / Setra
  Läs mer
 • Ny platschef för Setra Skutskär

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Peter Wejbro har utsetts till ny platschef för Setras förädlingsenhet i Skutskär. Peter Wejbro är ekonomiingenjör och har en lång och bred erfarenhet från svensk träindustri. Han kommer närmast från AB Karl Hedin./ Woodnet.se
  Läs mer

Sidor