Setra

 • Setras första hållbarhetsredovisning klar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nu är Setras årsredovisning med företagspresentationen ”Det här är Setra” klar. Nytt för i år är att den innehåller en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). / Setra
  Läs mer
 • Setra investerar i Malå och Färila

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra gör under hösten 2015 teknikinvesteringar på sågverken i Malå och Färila för att ytterligare stärka konkurrenskraften. I Setra Malå avser investeringen uppgradering av justerverk och inkluderar bland annat kamera för automatsortering och nya styrsystem. Precis som vid Setra-sågverken Färila och Nyby, där motsvarande investeringar gjordes under 2014, är syftet att få en effektivare virkessortering med jämnare kvalitet, lägre produktionskostnader och en högre flexibilitet att möta kundkrav. / Setra
  Läs mer
 • Nytt om namn i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Anders Marklund blir ny ekonomidirektör på Setra. Han har varit tillförordnad ekonomidirektör sedan oktober 2014. Michael Lindholm har tillträtt som ny inköpschef. Tre nya tjänster har tillsatts inom marknadsorganisationen för byggprodukter. / Setra
  Läs mer
 • Bokslutskommentar från Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för 2014 ett rörelseresultat på 201 (107) Mkr, en resultatförbättring med 94 Mkr jämfört med 2013. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 4 194 (4 068) Mkr. – Ett gott marknadsläge under stor del av året och gynnsamma valutaeffekter är de viktigaste förklaringarna till Setras positiva resultatutveckling. Vi fokuserar på de saker vi kan påverka själva och driver ett effektiviseringsarbete för att öka vår långsiktiga konkurrenskraft. Som en del i detta har vi under året genomfört teknikinvesteringar vid sågverken Färila och Nyby, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. / Setra
  Läs mer
 • Nya Plusshus-order på 100 Mkr

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under hösten har Setra Plusshus fått nya order på radhusbebyggelse i Storstockholm om sammanlagt 100 miljoner kronor. De nya avtalen som tecknats under hösten utgörs av tre gruppbyggda radhusområden i Bagarmossen, Vendelsö och Vällingby. Av det totala ordervärdet på 100 miljoner kronor är en dryg tredjedel redan avropat för produktion. / Setra
  Läs mer
 • Harald Nylinder ny platschef på Setra Skinnskatteberg

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Harald Nylinder har utsetts till ny platschef på Setras sågverk i Skinnskatteberg. Han efterträder Hans Liljeström som den 1 september gick vidare till en platschefsroll på den kombinerade såg- och förädlingsenheten Setra Rolfs, utanför Kalix. / Setra
  Läs mer
 • Nya justerverket på Setra Nyby invigt

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I går torsdag 18 september invigdes det nya justerverket på sågverket Setra Nyby. Ny maskinutrustning, nytt kapsystem och installerad automatsortering har anpassat sågverket efter framtidens krav. / Setra
  Läs mer
 • Setra sågar brandskadat timmer

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra kommer att såga brandskadat timmer från den stora skogsbranden i Västmanland. – Vår förhoppning är att det inte kommer vara några större några problem att såga det brandskadade timret från skogsbranden i Västmanland, säger Klas Flygare, chef för Råvara och Bioproduker i Setra. Vi är beredda att göra provsågningar så snart det är möjligt att få fram skogsråvara från de eldhärjade områdena. / Setra
  Läs mer
 • Fortsatt god utveckling

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2014 ett rörelseresultat på 67 (-26) Mkr, en resultatförbättring på 93 Mkr jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen för perioden januari-mars uppgick till 1 065 (945) Mkr. / Setra
  Läs mer
 • Nya namn inom Setra Byggprodukter & Byggsystem

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Kaj Tönsberg blir ny chef för marknad och försäljning inom Setras affärsområde Byggprodukter & Byggsystem. Till verksamhetschef för det i affärsområdet ingående dotterbolaget Plusshus har Krister Norberg utsetts. / Setra
  Läs mer

Sidor