Setra

 • Setra tar dubbelt grepp på säkerheten

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under 2015 har Setra tagit ett dubbelt grepp på säkerhetsfrågorna. Dels gör man en satsning på säkerhetstänk för all personal med en ny e-learningutbildning, dels tar man ett rejält grepp om säkerheten inom transportområdet./ Woodnet.se
  Läs mer
 • Svenskt trä i Shanghai

  Etiketter: Trä och träindustrin
  När branschorganisationen Svenskt Trä ställer ut vid möbel- och inredningsmässan FMC i Shanghai den 9–12 september är Setra ett av de svenska träindustriföretag som exponeras i montern./ Woodnet.se
  Läs mer
 • Setra effektiviserar och vidareutvecklar förädlingsaffären

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra effektiviserar och vidareutvecklar förädlingsaffären för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. På förädlingsenheten i Skutskär investerar Setra för att möta nya kundkrav. MBL-förhandlingar om att avveckla hyvleriet i Valbo kommer att inledas. / Setra
  Läs mer
 • Ge uteplatsen nytt liv inför sommaren

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Härliga dagar i solen står för dörren – och nu flyttar svenskarna ut på terrassen, altanen och verandorna. Setra har rustat för säsongen med ett brett sortiment av utegolv och trall. Allt för en skön, varm och ombonad känsla i hemmet. / Setra
  Läs mer
 • Setra investerar i Kastet sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har beslutat att investera i ett nytt sågintag och en ny kanaltork på Kastet sågverk i Gävle. Den nya tekniken beräknas vara på plats under 2016. Investeringen i ett nytt sågintag på Setra Kastet ska säkerställa Kastets nuvarande produktion och samtidigt möjliggöra en fortsatt god utveckling av verksamheten. / Setra
  Läs mer
 • Möt Setra Plusshus på Ecoforum i Stockholm

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra Plusshus medverkar på Ecoforum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Ecoforum, som fokuserar på framtidens hållbara samhällsbyggande med både konferens och utställning, arrangeras den 22-23 april. På årets Ecoforum deltar Setra Plusshus för att visa upp verksamheten och presentera sitt nya typhuskoncept för småhus. Konceptet består av färdigritade husmodeller, där moduler sätts ihop på olika sätt beroende av hustyp och behov. / Setra
  Läs mer
 • Setras första hållbarhetsredovisning klar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Nu är Setras årsredovisning med företagspresentationen ”Det här är Setra” klar. Nytt för i år är att den innehåller en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). / Setra
  Läs mer
 • Setra investerar i Malå och Färila

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra gör under hösten 2015 teknikinvesteringar på sågverken i Malå och Färila för att ytterligare stärka konkurrenskraften. I Setra Malå avser investeringen uppgradering av justerverk och inkluderar bland annat kamera för automatsortering och nya styrsystem. Precis som vid Setra-sågverken Färila och Nyby, där motsvarande investeringar gjordes under 2014, är syftet att få en effektivare virkessortering med jämnare kvalitet, lägre produktionskostnader och en högre flexibilitet att möta kundkrav. / Setra
  Läs mer
 • Nytt om namn i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Anders Marklund blir ny ekonomidirektör på Setra. Han har varit tillförordnad ekonomidirektör sedan oktober 2014. Michael Lindholm har tillträtt som ny inköpschef. Tre nya tjänster har tillsatts inom marknadsorganisationen för byggprodukter. / Setra
  Läs mer
 • Bokslutskommentar från Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för 2014 ett rörelseresultat på 201 (107) Mkr, en resultatförbättring med 94 Mkr jämfört med 2013. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 4 194 (4 068) Mkr. – Ett gott marknadsläge under stor del av året och gynnsamma valutaeffekter är de viktigaste förklaringarna till Setras positiva resultatutveckling. Vi fokuserar på de saker vi kan påverka själva och driver ett effektiviseringsarbete för att öka vår långsiktiga konkurrenskraft. Som en del i detta har vi under året genomfört teknikinvesteringar vid sågverken Färila och Nyby, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. / Setra
  Läs mer

Sidor