Setra

 • Avsiktsförklaring gällande försäljning av Vimmerby sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  – Setra Vimmerbys integration med Setras övriga produktionsenheter vad gäller råvaruförsörjning och marknadskoncept är inte särskilt hög. Det är därför logiskt att vi prövar andra ägarstrukturer för enheten, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. / Setra
  Läs mer
 • Setra tar ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setras miljöchef Charlotte Thedéen har utsetts till ny hållbarhetsdirektör och får ett samlat ansvar för stabsfunktionerna Miljö, HR och Kommunikation. / Setra
  Läs mer
 • Setra-såg tvingades såga obarkat efter brand

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setras sågverk i Heby har tvingats såga obarkat timmer sedan den 4 maj i år. Det var då som sågverkets barkmaskin förstördes i en brand. Nu uppges dock barkmaskinen snart vara tillbaka i drift. / Skogsland
  Läs mer
 • Sågen snart på full kraft igen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Efter branden på Hebysågen i maj har Setra lidit stora förluster. Men i september räknar företaget med att produktionen ska vara igång igen för full kraft. / Sala Allehanda
  Läs mer
 • Träindustrins alla delar samlas på nya Trä & Teknik

  Etiketter: Trä och träindustrin
  För första gången speglas hela produktionskedjan: Från skogsodling till sågverk, träbyggnation, snickeri och alla typer av tillverkning där trä ingår. - Det här är precis vad branschen behöver, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef för träindustriföretaget Setra. / Svenska Mässan
  Läs mer
 • Välkomna polcirkeln till uteplatsen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Norrländsk skönhet och norrländsk kvalitet. Setra Polartrall är en ny efterlängtad trall som tillverkas av senvuxen fura från polcirkelområdet. Trallen har tätt mellan årsringarna, en stor andel kärnved och fin småkvistig struktur som ger uteplatsen ett vackert utseende av hög kvalitet. Den stora fördelen med Setra Polartrall är att den är mycket mer tätvuxen än trall generellt. Något som leder till mindre sprickbildning och utökad livslängd. / Setra
  Läs mer
 • Setra säljer dotterbolaget Plusshus

  Etiketter: Trä och träindustrin
  – Setras dotterbolag Plusshus har med sitt koncept för industriellt trähusbyggande utvecklats väl på en växande marknad för trähusbyggnation. För att säkerställa nästa steg och en fortsatt positiv utveckling har Setra bedömt att det ska ske tillsammans med en ägare som har trähusbyggnation som huvudfokus, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. / Setra
  Läs mer
 • Setra invigde i Malå

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I går tisdag var det dags att officiellt inviga Setras investering i Malå sågverk. Investeringen inkluderar helt ny maskinutrustning och styrsystem, nytt kapsystem samt automatsortering. / Woodnet
  Läs mer
 • Setra bygger nytt sågintag i Kastet sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har beslutat låta Gösta Hedlund AB uppföra ett nytt sågintag på Kastet sågverk i Gävle. Det nya sågintaget beräknas vara på plats under hösten 2016. / Setra
  Läs mer
 • Förbättrat kassaflöde trots lägre resultat

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra redovisar för 2015 ett rörelseresultat på 47 (201) Mkr. I rörelseresultatet ingår avvecklingskostnader om 19 Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 218 (4 194) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 274 (112) Mkr. / Setra
  Läs mer

Sidor