Setra

 • Träindustrins alla delar samlas på nya Trä & Teknik

  Etiketter: Trä och träindustrin
  För första gången speglas hela produktionskedjan: Från skogsodling till sågverk, träbyggnation, snickeri och alla typer av tillverkning där trä ingår. - Det här är precis vad branschen behöver, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef för träindustriföretaget Setra. / Svenska Mässan
  Läs mer
 • Välkomna polcirkeln till uteplatsen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Norrländsk skönhet och norrländsk kvalitet. Setra Polartrall är en ny efterlängtad trall som tillverkas av senvuxen fura från polcirkelområdet. Trallen har tätt mellan årsringarna, en stor andel kärnved och fin småkvistig struktur som ger uteplatsen ett vackert utseende av hög kvalitet. Den stora fördelen med Setra Polartrall är att den är mycket mer tätvuxen än trall generellt. Något som leder till mindre sprickbildning och utökad livslängd. / Setra
  Läs mer
 • Setra säljer dotterbolaget Plusshus

  Etiketter: Trä och träindustrin
  – Setras dotterbolag Plusshus har med sitt koncept för industriellt trähusbyggande utvecklats väl på en växande marknad för trähusbyggnation. För att säkerställa nästa steg och en fortsatt positiv utveckling har Setra bedömt att det ska ske tillsammans med en ägare som har trähusbyggnation som huvudfokus, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. / Setra
  Läs mer
 • Setra invigde i Malå

  Etiketter: Trä och träindustrin
  I går tisdag var det dags att officiellt inviga Setras investering i Malå sågverk. Investeringen inkluderar helt ny maskinutrustning och styrsystem, nytt kapsystem samt automatsortering. / Woodnet
  Läs mer
 • Setra bygger nytt sågintag i Kastet sågverk

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har beslutat låta Gösta Hedlund AB uppföra ett nytt sågintag på Kastet sågverk i Gävle. Det nya sågintaget beräknas vara på plats under hösten 2016. / Setra
  Läs mer
 • Förbättrat kassaflöde trots lägre resultat

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra redovisar för 2015 ett rörelseresultat på 47 (201) Mkr. I rörelseresultatet ingår avvecklingskostnader om 19 Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 218 (4 194) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 274 (112) Mkr. / Setra
  Läs mer
 • Setra parerar för osäkert marknadsläge

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra gör under fjärde kvartalet produktionsneddragningar vid tre furusågverk för att parera den osäkra marknadsutvecklingen i Nordafrika. / Setra
  Läs mer
 • Setra parerar för osäkert marknadsläge

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra gör under fjärde kvartalet produktionsneddragningar vid tre furusågverk för att parera den osäkra marknadsutvecklingen i Nordafrika. – I det nuvarande mer turbulenta marknadsläget, framförallt på de nordafrikanska marknaderna, gör vi bedömningen att en marknadsanpassning av produktionsnivån är nödvändig, säger marknadsdirektör Olle Berg i ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Jonas Fintling ny platschef på Setra Hasselfors

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Jonas Fintling har en lång och gedigen branscherfarenhet. Mellan åren 2001-2010 arbetade han på Setra, bland annat som teknisk chef med ansvar för större investeringsprojekt. Jonas kommer senast från en roll som avfallschef i Örebro kommun. Jonas tillträdde sin tjänst som platschef vecka 38, det vill säga i mitten av september. Han efterträder Maria Granath. / Setra
  Läs mer
 • Setra Rolfs effektiviserar

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra investerar 15 Mkr i produktivitetshöjande åtgärder vid sågverket Setra Rolfs i Kalix. Samtidigt genomförs en specialisering och marknadsanpassning av produktionsinriktningen vilket kommer att innebära en minskad förädlingsvolym och övergång till enkelskift. / Setra
  Läs mer

Sidor