Setra

 • Setra investerar i KL-fabrik i Långshyttan

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra investerar i en KL-fabrik i Långshyttan. Investeringen syftar till att möta den stora efterfrågan på KL-trä på marknaderna främst i Sverige, Norge och Storbritannien. KL-trä står för korslimmat trä som är en teknik som växer starkt och efterfrågas för byggnation av allt från flerbostadshus till industrifastigheter. / Setra
  Läs mer
 • Setra investerar i Långshyttan

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra investerar i en komponentfabrik i Långshyttan, enligt ett pressmeddelande. Investeringen syftar till att möta kundernas ökade efterfrågan på komponenter till exempelvis dörrar och fönster. Kunderna finns såväl i Skandinavien som i övriga världen./ Setra
  Läs mer
 • Setra anställer ny platschef till Heby

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har rekryterat Jan-Erik Johansson Vik som ny platschef för Heby. Jan-Erik Johansson Vik kommer närmast från sitt eget konsultbolag Optilean och började på Setra tisdagen den 7 november. / Setra
  Läs mer
 • Setra anställer ny platschef till Skinnskatteberg

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra har rekryterat Adrian Eriksson som ny platschef för Skinnskatteberg. Adrian Eriksson kommer närmast från en roll som platschef för Martinsons sågverk i Hällnäs. / Setra
  Läs mer
 • Setra investerar i nytt justerverkshyvleri i Hasselfors

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra investerar i ett nytt justerverk med integrerad hyvel vid företagets anläggning i Hasselfors. Investeringen förväntas ge stora effektivitetsförbättringar och bidrar till att stärka Setras position på den globala konstruktionsmarknaden. / Setra
  Läs mer
 • Setra redovisar ökat resultat och investerar för framtiden

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2017 ett rörelseresultat på 107 (86) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 027 (3 043) Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 17 (10) Mkr och nettoomsättningen till 945 (855) Mkr. / Setra
  Läs mer
 • Vad händer på sågen?

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Rolfs såg ägs av Setra - en av Sveriges mest betydande träförädlare. Staten är största aktieägaren genom Sveaskog. Statens engagemang i länets sågverksindustri är en dyster historia. Den kantas av nedläggningar - Törefors, Båtskärsnäs, Karlsborgssågen, Lövholmen och senast Seskarösågen. Ska mer tillfogas? / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Setra inleder försäljningsprocess av Setra Rolfs i Kalix

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra inleder en försäljningsprocess av verksamheten i Rolfs, Kalix. Enheten har 60-talet anställda och producerar sågade trävaror såsom konstruktionsvirke, paneler och olika typer av byggprodukter. / Setra
  Läs mer
 • Setra anställer ny platschef till Skutskär

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Setra Group anställer Sara Westberg som ny platschef för anläggningen i Skutskär. Sara Westberg kommer närmast från BillerudKorsnäs i Gävle där hon varit ansvarig för utlastning och emballering. Vid Setra Skutskär producerar företaget 97 000 m3 förädlade trävaror per år. / Setra
  Läs mer
 • Setra expanderar och vidareutvecklar verksamheten i Malå

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra satsar offensivt för framtiden. Från och med i höst kommer produktionsvolymen vid Setras anläggning i Malå öka med drygt 20 procent både inom sågat och förädlat. Det innebär rekrytering av ett 15-tal personer. / Setra
  Läs mer

Sidor