Setra

 • Setra investerar i nytt justerverkshyvleri i Hasselfors

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra investerar i ett nytt justerverk med integrerad hyvel vid företagets anläggning i Hasselfors. Investeringen förväntas ge stora effektivitetsförbättringar och bidrar till att stärka Setras position på den globala konstruktionsmarknaden. / Setra
  Läs mer
 • Setra redovisar ökat resultat och investerar för framtiden

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för perioden januari-september 2017 ett rörelseresultat på 107 (86) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 3 027 (3 043) Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 17 (10) Mkr och nettoomsättningen till 945 (855) Mkr. / Setra
  Läs mer
 • Vad händer på sågen?

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Rolfs såg ägs av Setra - en av Sveriges mest betydande träförädlare. Staten är största aktieägaren genom Sveaskog. Statens engagemang i länets sågverksindustri är en dyster historia. Den kantas av nedläggningar - Törefors, Båtskärsnäs, Karlsborgssågen, Lövholmen och senast Seskarösågen. Ska mer tillfogas? / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Setra inleder försäljningsprocess av Setra Rolfs i Kalix

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra inleder en försäljningsprocess av verksamheten i Rolfs, Kalix. Enheten har 60-talet anställda och producerar sågade trävaror såsom konstruktionsvirke, paneler och olika typer av byggprodukter. / Setra
  Läs mer
 • Setra anställer ny platschef till Skutskär

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Setra Group anställer Sara Westberg som ny platschef för anläggningen i Skutskär. Sara Westberg kommer närmast från BillerudKorsnäs i Gävle där hon varit ansvarig för utlastning och emballering. Vid Setra Skutskär producerar företaget 97 000 m3 förädlade trävaror per år. / Setra
  Läs mer
 • Setra expanderar och vidareutvecklar verksamheten i Malå

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra satsar offensivt för framtiden. Från och med i höst kommer produktionsvolymen vid Setras anläggning i Malå öka med drygt 20 procent både inom sågat och förädlat. Det innebär rekrytering av ett 15-tal personer. / Setra
  Läs mer
 • Ökat resultat för Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för 2016 ett rörelseresultat på 153 (47) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 38 (-19) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 043 (4 218) Mkr. / Setra
  Läs mer
 • Stark marknad för trävaror lyfte Setras resultat

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra förbättrade sitt rörelseresultat under första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, framförallt beroende på att marknaden för trävaror utvecklats positivt./ Dagens industri
  Läs mer
 • Setra köper industrifastighet i Malå

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Setra förvärvar fastigheten Rubanken 2 av IKEA Industry Malå AB. Anläggningen är anpassad för träförädling och ligger i anslutning till Setras sågverk i Malå. / Setra
  Läs mer
 • Ökat resultat för Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Träindustriföretaget Setra redovisar för 2016 ett rörelseresultat på 153 (47) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 38 (-19) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 043 (4 218) Mkr. / Setra
  Läs mer

Sidor