SCA

 • Hitta pärlorna i våra skogar

  Etiketter: Skog
  I detta kartverktyg kan du se SCAs hela markinnehav i Sverige, våra frivilligt avsatta skogar och områden som sköts med alternativa metoder. / SCA
  Läs mer
 • SCA startar skogsäventyret ”Kalla Champs” med Charlotte Kalla

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  SCA startar nu skogsäventyret ”Kalla Champs” för barn och unga tillsammans med skidstjärnan Charlotte Kalla. Syftet är att få fler barn och unga att komma ut i skog och natur på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Initiativet grundar sig i övertygelsen om skogens kraft och dess positiva påverkan på hälsan. / SCA
  Läs mer
 • Förnybar energi hos SCA

  Etiketter: Bioenergi
  Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri. Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. / SCA
  Läs mer
 • SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK. / SCA
  Läs mer
 • Klimatnytta enligt SCA

  Etiketter: Klimat & Miljö
  SCAs klimatnytta uppgår till 8 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige.
  Läs mer
 • Bränning och fröplantering ska hjälpa hotad mosippa

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I slutet av juli genomförde SCA naturvårdsbränningar på två mindre områden i Härjedalen för att gynna den hotade och sällsynta mosippan. Nu har mer än 300 frön av mosippa satts ut för att förhoppningsvis få blomman att öka i antal. / SCA
  Läs mer
 • På Skogskollot i Sundsvall fick tjejerna koll på skogsbranschen

  Skogskollo för tjejer i Sundsvall arrangerat av Skogstekniska klustret och Skogen i Skolans region Västernorrland
  Under två dagar fick 13 tjejer från Sundsvall gå på studiebesök på SCA för att lära sig mer om hur man sköter skogen från kotte till planka. På Norrplant fick de se hur skogsplantorna växer till sig och provade på plantering. Dessutom fick de veta vad en skogsmaskinförare tycker om bäst med jobbet.
  Läs mer
 • SCA publicerar karta över naturvårdsområden

  Etiketter: Skog
  På sin hemsida har SCA publicerat en digital karta över företagets alla frivilliga naturvårdsavsättningar. Där finns de skogar som SCA frivilligt har undantagit från skogsbruk för att de har höga naturvärden. Där finns också de skogar som brukas med alternativa metoder för att särskilt gynna den biologiska mångfalden och där finns SCAs egna mångfaldsparker. / SCA
  Läs mer
 • SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

  Etiketter: Skog
  SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas. / SCA
  Läs mer
 • SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med datumet för detta pressmeddelande har SCA emitterat 2,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet. / SCA
  Läs mer

Sidor