SCA

 • Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor

  Etiketter: Skog
  Susanna Campbell, tillträdande vd på Ratos är näringslivets mäktigaste kvinna 2012. Här är hela listan med sammanlagt 125 kvinnor. Den bygger på en undersökning med enkätsvar och intervjuer med cirka 400 personer. Vi har betygsatt fyra kriterier i en skala mellan 1-20. 1) Position: Avser makt och/eller inflytande. 2) Ekonomiskt ansvar: Framförallt i form av intäkter. 3) Bransch: Branschernas framtidsutsikter och senaste tidens tillväxt. 4) Trend: Det mest subjektiva kriteriet och avser en bedömning av personens framtida karriärspotential ur ett rekryterarperspektiv. På femte plats märks Elisabet Salander-Björklund, koncernchef, Bergvik Skog. Ingela Ekebro, platschef, SCA Östrand Massabruk är på 47:e plats. 50:e plats: Gunilla Saltin, vd, Södra Cell. 81: Kristina Enander, fabrikschef, SCA Ortvikens Pappersbruk. 125: Ingela Torstensson, vd, SCA Hygien. / Veckans affärer
  Läs mer
 • Omvandling av aktier

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. / SCA
  Läs mer
 • Byggnads varslar om stridsåtgärder

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Byggnads varslar den 24/2 om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier vilket påverkar bland annat SCA och Domsjö fabriker. Stridsåtgärderna träder ikraft onsdagen den 7 mars och onsdagen den 14 mars. Varslen berör ca 3 000 av Byggnads medlemmar och första varslet omfattar ca 120 arbetsplatser på ca 40 företag. /Byggnads
  Läs mer
 • SCAs bindande bud på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har antagits

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Efter överläggningar med berörda arbetstagarrepresentanter har Georgia-Pacific antagit SCAs bindande bud. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av båda parter. / SCA
  Läs mer
 • Anmälan till Årsstämma i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Välkommen till årsstämma med aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) torsdagen den 29 mars 2012, klockan 15.00 på City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl 13.30. / SCA
  Läs mer
 • Transportprojekt sprider sig

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsindustrins test med extra långa timmertransporter får nu avknoppningar i en annan transportbransch. / ATL
  Läs mer
 • Georgia-Pacific har antagit SCAs bindande bud

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Efter överläggningar med berörda arbetstagarrepresentanter har Georgia-Pacific antagit SCAs bindande bud på den europeiska mjukpappersverksamheten. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av båda parter. / SCA
  Läs mer
 • Över 20 000 kronor i bonus

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  De anställda på Ortviken längtar till slutet av mars. Då betalas bonusen för 2011 ut på lönen och det betyder över 20 000 kronor extra för merparten av de anställda. – Det är förstås väldigt välkommet, säger Andy Parment, klubbordförande för Pappers. Men egentligen gillar han inte bonusar. / ST.nu
  Läs mer
 • DS Smiths aktieägare godkänner köpet av SCAs förpackningsrörelse

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Fredagen den 3 februari 2012, har aktieägarna i det brittiska förpackningsföretaget DS Smith Plc godkänt företagets förslag att köpa SCAs förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. / SCA
  Läs mer
 • Vinnande Ledarskap 2012 vill lock världens mest innovativa företag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Årets upplaga av konferensen Vinnande Ledarskap har innovation som tema. Några av världens mest innovativa företag är på plats för att dela med sig av sina erfarenheter – Tata, Lego, Virgin Group samt SCA. Dessutom kommer Saabs förre vd Victor Muller. /Startaeget.se
  Läs mer

Sidor