SCA

 • SCA lanserar nya hållbarhetsmål

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA är ett av världens mest hållbara företag – miljömässigt, socialt och finansiellt. Med ett antal nya målsättningar höjer företaget ambitionerna ytterligare. Enligt en färsk SCA-undersökning spelar hållbarhetsarbetet en betydelsefull roll för affärsverksamheten. / SCA
  Läs mer
 • Skogsbolag satsar hellre på Inlandsbanan än Norrbottniabanan

  Etiketter: Skog
  - Vi omsätter 10 miljoner kubikmeter, varav 4 miljoner transporteras via järnväg i dag. Men vi ser en stor utvecklingspotential om vi får en satsning på Inlandsbanan, och matarleder som Tvärbanan, till kusten. Det är viktigt att satsa på befintlig infrastruktur innan man bygger ny, sa Jörgen Bendz, SCA. - "Handelsplatsen Inlandsbanan måste utvecklas. Det handlar inte bara om att köra ut varor utan även att köra in..." sa Sveaskogs informationschef Linda Andersson. / Presskontakt.se
  Läs mer
 • SCA köper stor fransk leverantör

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA köper Frankrikes största fristående träleverantör till byggvaruhandeln, PLF. – Köpet är definitivt positivt för utvecklingen av Tunadals sågverk och hyvleri, säger Björn Lyngfelt informationsdirektör på SCA. / Dagbladet
  Läs mer
 • SCA anlitar estländska timmerbilar

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Efter stormen Dagmar har behovet av timmertransporter ökat markant och SCA har valt att plocka in estländska timmerbilar för att lösa problemet. Lokala åkare kritiserar förfarandet och är nu rädda för prisdumpning. / trailer.se
  Läs mer
 • Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor

  Etiketter: Skog
  Susanna Campbell, tillträdande vd på Ratos är näringslivets mäktigaste kvinna 2012. Här är hela listan med sammanlagt 125 kvinnor. Den bygger på en undersökning med enkätsvar och intervjuer med cirka 400 personer. Vi har betygsatt fyra kriterier i en skala mellan 1-20. 1) Position: Avser makt och/eller inflytande. 2) Ekonomiskt ansvar: Framförallt i form av intäkter. 3) Bransch: Branschernas framtidsutsikter och senaste tidens tillväxt. 4) Trend: Det mest subjektiva kriteriet och avser en bedömning av personens framtida karriärspotential ur ett rekryterarperspektiv. På femte plats märks Elisabet Salander-Björklund, koncernchef, Bergvik Skog. Ingela Ekebro, platschef, SCA Östrand Massabruk är på 47:e plats. 50:e plats: Gunilla Saltin, vd, Södra Cell. 81: Kristina Enander, fabrikschef, SCA Ortvikens Pappersbruk. 125: Ingela Torstensson, vd, SCA Hygien. / Veckans affärer
  Läs mer
 • Omvandling av aktier

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Enligt SCA:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen. / SCA
  Läs mer
 • Byggnads varslar om stridsåtgärder

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Byggnads varslar den 24/2 om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier vilket påverkar bland annat SCA och Domsjö fabriker. Stridsåtgärderna träder ikraft onsdagen den 7 mars och onsdagen den 14 mars. Varslen berör ca 3 000 av Byggnads medlemmar och första varslet omfattar ca 120 arbetsplatser på ca 40 företag. /Byggnads
  Läs mer
 • SCAs bindande bud på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har antagits

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Efter överläggningar med berörda arbetstagarrepresentanter har Georgia-Pacific antagit SCAs bindande bud. Som ett resultat har ett försäljnings- och köpeavtal undertecknats av båda parter. / SCA
  Läs mer
 • Anmälan till Årsstämma i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Välkommen till årsstämma med aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) torsdagen den 29 mars 2012, klockan 15.00 på City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl 13.30. / SCA
  Läs mer
 • Transportprojekt sprider sig

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Skogsindustrins test med extra långa timmertransporter får nu avknoppningar i en annan transportbransch. / ATL
  Läs mer

Sidor