SCA

 • Hållbart skogsbruk ger största nyttan för klimatet

  Etiketter: Skog
  Inom SCAs skogar ökar den växande skogen, faktiskt betydligt mer än om vi inte skulle bruka den. Vår skog växer med i genomsnitt 9,5 miljoner skogskubikmeter per år. Av detta avverkas 5,2 miljoner kubikmeter. 1,3 miljoner kubikmeter försvinner genom naturliga förluster, som till exempel stormfällning, insektsangrepp och röjning. Kvar blir en årlig nettotillväxt på 3,0 miljoner kubikmeter. / SCA
  Läs mer
 • Ren massa för en renare värld

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA Pure är namnet på vår nya barrsulfatmassa, NBSK, med unika egenskaper och kundfördelar som t ex överlägsen jämnhet och den bästa miljöprestandan på marknaden. SCA Pure har den högsta kvaliteten för TCF och ECF massa, med mycket höga styrkeegenskaper samt certifierad som både FSC® och PEFC™. / SCA
  Läs mer
 • SCA söker 300 sommarvikarier till Sundsvall, Piteå och Umeå

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Nu drar SCA igång arbetet med att rekrytera sommarvikarier inför 2020. Behovet är stort och ca 300 nya medarbetare kommer att få plats vid SCAs enheter i Norrland. / SCA
  Läs mer
 • Valmet levererar ny mesaugn och uppgradering av fiberlinje när SCA Obbola bygger ut

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Valmet levererar utrustning till SCA för deras uppgradering av massabruket i Obbola i Sverige. Valmets leverans omfattar en ny fossilfri mesaugn och en uppgradering av den befintliga fiberlinjen. Den uppgraderade fiberlinjen tas i bruk i juni 2021 och den nya mesaugnen körs igång under sista kvartalet 2021./ Valmet
  Läs mer
 • Hitta pärlorna i våra skogar

  Etiketter: Skog
  I detta kartverktyg kan du se SCAs hela markinnehav i Sverige, våra frivilligt avsatta skogar och områden som sköts med alternativa metoder. / SCA
  Läs mer
 • SCA startar skogsäventyret ”Kalla Champs” med Charlotte Kalla

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  SCA startar nu skogsäventyret ”Kalla Champs” för barn och unga tillsammans med skidstjärnan Charlotte Kalla. Syftet är att få fler barn och unga att komma ut i skog och natur på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Initiativet grundar sig i övertygelsen om skogens kraft och dess positiva påverkan på hälsan. / SCA
  Läs mer
 • Förnybar energi hos SCA

  Etiketter: Bioenergi
  Bensin, diesel, flygbränsle och kemikalier som idag framställs av olja, kan i framtiden produceras av restprodukter från skog och skogsindustri. Östrand är en möjlig lokalisering för ett framtida bioraffinaderi. / SCA
  Läs mer
 • SCA investerar i kraftlinerbruket Obbola

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK. / SCA
  Läs mer
 • Klimatnytta enligt SCA

  Etiketter: Klimat & Miljö
  SCAs klimatnytta uppgår till 8 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige.
  Läs mer
 • Bränning och fröplantering ska hjälpa hotad mosippa

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I slutet av juli genomförde SCA naturvårdsbränningar på två mindre områden i Härjedalen för att gynna den hotade och sällsynta mosippan. Nu har mer än 300 frön av mosippa satts ut för att förhoppningsvis få blomman att öka i antal. / SCA
  Läs mer

Sidor