SCA

 • Vad är den svenska bolagsskogen värd?

  Etiketter: Skog
  Holmen-aktien närmar sig all-time-high och SCA står inför en uppdelning mellan skog och hygien. Frågan vad skogen är värd har aldrig varit mer aktuell. Bolagens värdering av sin skog, det bokförda värdet, baseras på nuvärdet av långa kassaflödesprognoser. / Danske Bank
  Läs mer
 • SCA stärker mjukpappersverksamheten i Storbritannien

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För att möta ökad efterfrågan på högkvalitativt mjukpapper och stärka produkterbjudandet i Storbritannien investerar SCA i en TAD-maskin (Through Air Drying) vid sin mjukpappersanläggning i Skelmersdale. SCA har också beslutat om stängning av en äldre mjukpappersmaskin i Stubbins samt tecknat ett avtal om att avyttra mjukpappersanläggningen i Chesterfield till Sidcot Group Limited. Åtgärderna är en del av SCAs Tissue Roadmap och ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt för att öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper. Båda initiativen är föremål för sedvanligt samråd med arbetstagarrepresentanter. / SCA
  Läs mer
 • SCA avvecklar hygienverksamheten i Indien

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA har beslutat att avveckla hygienverksamheten i Indien. Efter fyra år på den indiska marknaden är vår bedömning att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. SCA prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där bolaget redan har starka marknadspositioner. Tillväxtmarknaderna svarade för 32 procent av SCAs omsättning under 2015. / SCA
  Läs mer
 • Skogliga arbetsgivare bland Karriärföretag 2017

  Etiketter: Skog
  Karriärföretag 2017 delas årligen ut till de 100 arbetsgivarna som bedriver det bästa employer brandingarbetet och erbjuder de bästa karriärs- och utvecklingsmöjligheterna i Sverige. Bland skogliga arbetsgivare märks BillerudKorsnäs, SCA och Sveaskog. / Karriärföretagen
  Läs mer
 • SCA och Fotografiska i samarbete med hygien i fokus

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA och Fotografiska i Stockholm har tecknat ett partneravtal som syftar till att lyfta fram hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande. Samarbetet är i linje med SCAs fokus på hygien, hälsa och välbefinnande samt engagemang i hållbarhetsfrågor och Fotografiskas plattform ”Fotografiska for Life”: bildutställningar och samtal som belyser utmaningar för både samhälle och människor runt om i världen. / SCA
  Läs mer
 • Ny virkesterminal i Lycksele

  Etiketter: Skog
  SCA investerar 50 miljoner i ny virkesterminal i Lycksele. Investeringen i Lycksele uppgår till nästan 50 miljoner kronor och omfattar två nya järnvägsspår, terminalytor och ytbeläggningar./ ATL
  Läs mer
 • SCA utnämnt till världsledande i kampen mot klimatförändringar

  Etiketter: Klimat & Miljö, Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har utnämnts till global ledare för sina strategier och åtgärder för att motverka klimatförändringar av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. SCA kvalificerade sig även till CDP:s lista ”Climate A”. / SCA
  Läs mer
 • 500 000 drabbade: Så påverkas livet vid inkontinens

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Många drar sig för att skratta eller nysa, andra är rädda för att gå och träna. Några stoppar toalettpapper i byxorna, bävar för långa resor och har svårt med intimiteten eftersom de inte litar på att de kan hålla tätt. Hygienföretaget SCA har gjort en undersökning kring vår tids stora, men tabubelagda, folkhälsoproblem – urinläckage. 500 000 svenskar är drabbade. / SCA
  Läs mer
 • SCA och UN Foundation sammankallar till dialog om FN:s globala agenda

  Etiketter: Klimat & Miljö, Pappersprodukter omger oss varje dag
  ”UN Foundation Dialog” är det fjärde mötet, med fokus på den globala agendan, som lanserades 2012 av United Nations Foundation i syfte att föra samman företag, myndigheter och intresseorganisationer för samverkan kring FN:s mål för hållbar utveckling. SCAs medverkan i år är ytterligare ett led i bolagets engagemang i hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande. Dialogen och mötet i New York är exempel på hur partnerskap mellan offentliga och privata aktörer kan åstadkomma global förändring. / SCA
  Läs mer
 • SCA går med i Ellen MacArthur Foundations CE100-program

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har anslutit sig till Circular Economy 100 (CE 100), ett program inom ramen för Ellen MacArthur Foundation, en stiftelse som har etablerats för att göra det möjligt för organisationer att utveckla nya lösningar inom cirkulär ekonomi. För att uppnå ett samhälle med låga koldioxidutsläpp är det nödvändigt med en övergång till en cirkulär ekonomi med ökad användning av förnybar energi och där resurser och energi används på ett så effektivt sätt som möjligt. Medlemskapet i CE100 kommer att hjälpa SCAs att snabbare nå sin målsättning att uppnå en cirkulär ekonomi, och kommer ytterligare att förstärka SCAs förmåga att bidra till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling, i synnerhet mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, och mål 13 Bekämpa klimatförändringen. / SCA
  Läs mer

Sidor