SCA

 • SCA inleder samråd om Östrands bioraffinaderi

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA inleder nu samråd med berörda myndigheter för att utreda villkoren för ett eventuellt bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik i Timrå./ Sundsvalls Tidning
  Läs mer
 • Skogs- och industridag för åttondeklassare ökar kunskapen om skogsnäringen

  Den 17-18 maj genomfördes en skogs- och industridag för åttondeklassare i Sundsvallsregionen. – Vi vill ge eleverna en inblick i skogsnäringen – från skogen till färdig produkt. Förutom att få följa pappersprocessen vid Ortvikens pappersbruk har eleverna fått se praktiska arbetsmoment i skogsbruket, säger Mikael Sundström. / SCA
  Läs mer
 • Förändring av hygienverksamhetens finansiella mål

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I samband med uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity, har de finansiella målen för hygienverksamheten uppdaterats. / SCA
  Läs mer
 • SCA blir två noterade bolag: Skogsbolaget SCA och Hygien- och hälsobolaget Essity

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA kommer efter beslut på dagens årstämma att delas i två noterade bolag. Det ena fortsätter att heta SCA, ett effektivt och välinvesterat skogsbolag som inkluderar den skogsindustriella verksamheten samt all skogsmark som i dag ägs av koncernen. SCAs hygienverksamhet med de nuvarande affärsområdena Personliga hygienprodukter (inklusive det nyligen förvärvade BSN medical) och Mjukpapper blir ett ledande globalt hygien- och hälsobolag under det nya namnet Essity. / SCA
  Läs mer
 • SCAs förvärv av BSN medical slutfört

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCAs förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, har slutförts. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettolåneskuld till cirka 1 340 MEUR1). SCA konsoliderar BSN medical från och med den 3 april 2017. / SCA
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht besöker Jämtland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  I Stugun besöker landsbygdsministern SCA:s två verksamheter inom affärsområdet skogsindustriprodukter. Vid SCA BioNorrs anläggning produceras pellets av många olika slag och vid SCA Timber Supply Skandinavien tillverkas av trävaror som säljs till den skandinaviska byggvaruhandeln. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Sven-Erik Buchts Sverigeresa fortsätter till Västernorrland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På onsdag den 15 mars är skog och bioekonomi på agendan när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht reser till Västernorrland under sin pågående Sverigeresa. Han kommer bl.a att besöka massafabriken SCA Östrand i Timrå och företaget Högland Såg & Hyvleri i Örnsköldsvik. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. Den 23 februari 2017 beslutade SCAs styrelse att föreslå SCAs årsstämma den 5 april 2017 att besluta om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA. Närmare information till SCAs aktieägare avseende förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB, i form av en informationsbroschyr, publiceras idag på bolagets hemsida www.sca.com och kommer inom kort distribueras till samtliga aktieägare. / SCA
  Läs mer
 • SCA investerar för att ytterligare stärka verksamheten

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  För att ytterligare stärka konkurrenskraften och möjliggöra framtida tillväxt inom mjukpappersverksamheten i Mexiko, har SCA beslutat att investera cirka 105 MUSD (cirka 950 MSEK) vid en av bolagets anläggningar i landet. SCA har även, för att stärka produkterbjudandet inom barnblöjor i Europa, beslutat att investera cirka 40 MEUR (cirka 380 MSEK) vid anläggningar i Europa. / SCA
  Läs mer
 • Förslag till utdelning av SCAs hygienverksamhet

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för bedrivande av hygienverksamheten och ett för bedrivande av skogsindustriverksamheten. / SCA
  Läs mer

Sidor