SCA

 • SCA överklagar Mark- och Miljödomstolens dom och avverkningsförbud

  Etiketter: Skog
  I februari 2021 biföll Mark- och Miljödomstolen i Östersund ett överklagande från föreningen Skydda skogen av ett antal avverkningsanmälningar på SCAs marker i Jämtland och Härjedalen. Domstolen beslutade också om avverkningsförbud på de berörda avverkningstrakterna. SCA överklagar nu denna dom till Mark- och Miljööverdomstolen. "Svensk skogspolitik bygger på en samverkan mellan skogsägare och en kompetent myndighet. Om detta domslut skulle gälla, så ändrar det helt planeringsförutsättningarna för skogsbruket", säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. / SCA
  Läs mer
 • Sista tryckpappersrullen har lämnat Ortviken - en SCA-epok går i graven

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Torsdagen den 25 februari, klockan 07.07, stängde SCA pappersmaskinen LWC4 på Ortvikens pappersbruk. Därmed är SCAs samlade tillverkning av tryckpapper avslutad för gott. / SCA
  Läs mer
 • Ny miljödom ger allmänheten rätt att överklaga avverkning - SCA vill pröva rättsordningen

  Etiketter: Skog
  En ny dom i mark- och miljödomstolen ger organisationen Skydda Skogen rätt att överklaga Skogsstyrelsens godkännande av avverkningsanmälningar på SCA:s fastigheter. SCA har överklagat domen som man menar kan skapa en ny, oklar rättsordning. "SCA har valt att överklaga domen för att pröva rättsordningen", säger Björn Lyngfelt, SCA:s kommunikationsdirektör. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Nyttan med SCA:s naturvårdsbränningar nu på film: "Gynnar naturvårdshänsynen"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I SCAs nya film ”Naturvårdsbränning – skogsskötsel som gynnar många arter” berättar företaget om de naturvårdsbränningar som utförs i deras skogar. Du får veta mer om vilken nytta bränningarna gör för de arter som är beroende av att skogen brinner. "Naturvårdsbränning är en av de mest verkningsfulla åtgärderna vi kan göra i vårt skogsbruk för att gynna och förstärka naturhänsynen i skogar som har brunnit en gång i tiden", säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA. / SCA
  Läs mer
 • Naturvårdsavverkning i lövrik skog gynnar fågelliv - SCA och BirdLife i samarbete

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Som en del i samarbetet med BirdLife Medelpad har SCA utfört en naturvårdsavverkning för att gynna lövskog i västra Medelpad. Åtgärden gynnar också fåglar som trivs i ljusa, soliga lövskogar. Avverkningen utfördes under senhösten 2020 och området, som ligger mellan Navarn och Holmsjön i västra Medelpad, består av lövrik blandskog, där träden i snitt är kring 100 år gamla. Hela området omfattar ca 55 hektar, varav 35 hektar har åtgärdats och 20 hektar lämnats orört. / SCA
  Läs mer
 • SCA stänger pappersmaskiner

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Onsdagen den 20 januari 2021 producerades den sista rullen papper på SCAs pappersmaskin 5 på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. PM5 producerade obestruket tryckpapper för tidningar, tidskrifter och reklamtryck och hade en kapacitet på 255 000 ton papper per år. Pappersmaskinen togs i drift år 1985. PM5 kommer nu att monteras ned för att ge plats för företaget Renewcells återvinning av textilfiber, som beräknas komma igång på Ortvikens industriplats under år 2022. / SCA
  Läs mer
 • Rekord för SCA-plantor: 103,5 miljoner ifjol

  Etiketter: Skog
  År 2020 blev ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades 103,5 miljoner plantor, vilket är drygt en miljon mer än tidigare! ”Det är verkligen roligt att vi lyckats så bra, särskilt med tanke på coronapandemin”, säger Peter Engblom, affärsutvecklare på NorrPlant. Av de 103,5 miljoner plantor som har levererats är 63 miljoner tallplantor. / SCA
  Läs mer
 • Skadade och döda tallar på SCA-mark ska ge nytt liv

  Etiketter: Skog
  SCA är markvärd för ett forskningsprojekt om veteraninsering som utförs av Mittuniversitetet. Syftet är att se vilka metoder som bäst skyndar på bildningen av ved som normalt bara finns hos gamla träd, för att återskapa livsmiljöer för hotade arter. / SCA
  Läs mer
 • SCA fastställer koncernens hållbarhetsmål

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Hållbarhet är integrerat i varje del av SCAs verksamhet. För att göra långsiktiga prioriteringar och säkerställa hållbar utveckling har SCA fastställt koncernmål som ska nås till år 2030. / SCA
  Läs mer
 • SCA ändrar Papper till Containerboard

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA ändrar namnet på affärsområde Papper till affärsområde Containerboard från den 1 januari 2021. I och med den under första kvartalet nästa år avslutade avvecklingen av tryckpappersverksamheten består SCAs pappersproduktion uteslutande av förpackningspapper, en produkt med en stabil och växande efterfrågan. / SCA
  Läs mer

Sidor