SCA

 • Klimatnytta enligt SCA

  Etiketter: Klimat & Miljö
  SCAs klimatnytta uppgår till 8 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än de samlade utsläppen från all lastbilstrafik och inrikesflyg i Sverige.
  Läs mer
 • Bränning och fröplantering ska hjälpa hotad mosippa

  Etiketter: Klimat & Miljö
  I slutet av juli genomförde SCA naturvårdsbränningar på två mindre områden i Härjedalen för att gynna den hotade och sällsynta mosippan. Nu har mer än 300 frön av mosippa satts ut för att förhoppningsvis få blomman att öka i antal. / SCA
  Läs mer
 • På Skogskollot i Sundsvall fick tjejerna koll på skogsbranschen

  Skogskollo för tjejer i Sundsvall arrangerat av Skogstekniska klustret och Skogen i Skolans region Västernorrland
  Under två dagar fick 13 tjejer från Sundsvall gå på studiebesök på SCA för att lära sig mer om hur man sköter skogen från kotte till planka. På Norrplant fick de se hur skogsplantorna växer till sig och provade på plantering. Dessutom fick de veta vad en skogsmaskinförare tycker om bäst med jobbet.
  Läs mer
 • SCA publicerar karta över naturvårdsområden

  Etiketter: Skog
  På sin hemsida har SCA publicerat en digital karta över företagets alla frivilliga naturvårdsavsättningar. Där finns de skogar som SCA frivilligt har undantagit från skogsbruk för att de har höga naturvärden. Där finns också de skogar som brukas med alternativa metoder för att särskilt gynna den biologiska mångfalden och där finns SCAs egna mångfaldsparker. / SCA
  Läs mer
 • SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

  Etiketter: Skog
  SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas. / SCA
  Läs mer
 • SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med datumet för detta pressmeddelande har SCA emitterat 2,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet. / SCA
  Läs mer
 • SCA inleder årets planteringssäsong 43 miljoner plantor ska sättas

  Etiketter: Skog
  Planteringssäsongen inleds nu i norra Sverige och 43 miljoner plantor ska sättas i SCAs regi i de egna skogarna och hos privata skogsägare. Plantorna kommer från Bogrundets plantskola, världens största plantskola för skogsträd. / SCA
  Läs mer
 • Moelven och SCA i pelletssamarbete

  Etiketter: Bioenergi
  Moelven och SCA har tecknat ett samarbetsavtal avseende leverans av pellets från Moelvens nya fabrik som tas i drift i höst. / Moelven
  Läs mer
 • SCA köper 10 000 hektar skog i Lettland

  Etiketter: Skog
  SCA har förvärvat Latvian Forest Companys skogs- och marktillgångar i Lettland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen är 260 miljoner kronor på skuldfri bas. / SCA
  Läs mer
 • Elin Olofsson vid SCA utsedd till Årets träfluga

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Den 3 april fick Elin Olofsson vid SCA ta emot utmärkelsen Årets träfluga som delas ut av företaget Martinsons. Hon får priset för att hon ”med kunskap, engagemang och målinriktat arbete bidragit till att jämställdhetsarbetet inom branschen snabbats på och blivit högre prioriterat”. / SCA
  Läs mer

Sidor