sågverkens lönsamhet

  • Virkesbörsen: "Läge för historiskt bra affärer"

    Etiketter: Skog
    Sammantaget finns nu goda möjligheter för skogsägare med slutavverkningsmogen att göra historiskt bra affärer, konstaterar Virkesbörsen: "Klenare gallringar går trögare men kanske fortsätter det att ljusna över sommaren. Beroende på granbarkborrens härjningar såklart. Den kraftigt ökande efterfrågan på sågade trävaror återspeglar sig i sågverkens marginaler (och till viss del i priserna för sågtimmer) som stiger kraftigt under kv1 2021. Den genomsnittliga lönsamheten steg till 19% i kv1 jämfört med 5% under 2020. En otrolig utveckling och historiskt höga marginaler för sågverken." / Virkesbörsen
    Läs mer