sågverken

  • Sågverkens lagernivåer de lägsta på 20 år

    Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
    Skogsindustrin fortsätter att stå för tio procent av svensk varuexport, enlig SCB:s årsstatistik. En raket i sammanhanget är trävaror från svenska sågverk. Här ökade exportvärdet med hela elva procent. "En stark bostadsmarknad och bygghandel på många håll i världen har gynnat svensk export av trävaror. Det här har vi också en expansiv penning- och finanspolitik att tacka, som har hållit uppe människors köpkraft", säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna. Svenska sågverk har inte haft så låga lagernivåer på över 20 år. / Skogsindustrierna
    Läs mer