Ryssland

 • Inbjudan från Ryssland att delta i en tävling

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tävlingen innehåller frågor till studenter om skogsbruk och skogsforskning och den pågår i staden Voronezh, centrala Ryssland, från 23-27/9 2019.
  Läs mer
 • Ryska sågverk tar marknadsandelar i Egypten

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Analysföretaget Woodstat rapporterar att ryska sågverk under januari exporterade ca 84.000 m³ barrträvaror till Egypten (enligt siffror från ryska tullen).
  Läs mer
 • Ryssland vinnare i virkeskonflikt mellan USA och Kanada

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Efter att USA höjt tullavgifterna för virke från Kanada har virket därifrån blivit betydligt dyrare. Importen av virke från andra länder har ökat och Ryssland verkar vara en av de stora vinnarna. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Träbyggande från Sverige lockar i Ryssland

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Ryssland har stor tillgång på skogsråvara och är en viktig del av skogsnäringen. Rysslands stora arkitekturmässa ARCH Moscow valde att bjuda in Sverige för att få omvärldsbevakning av de senaste trenderna inom träbyggandet. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • NEPCon avstängda från att utfärda FSC-certifiering i Ryssland

  Etiketter: Skog
  ASI, Accreditation Services International har suspenderat certifieringsbolaget NEPCon från att utfärda spårbarhetscertifiering (CoC) och skogsbrukscertifiering (FM) i Ryssland. / FSC
  Läs mer
 • Timo Kanerva ny chef för Valutecs ryska bolag

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Valutec har rekryterat Timo Kanerva till chefsposten hos Valutec LLC, med säte i St Petersburg. Kanerva kommer närmast från en tjänst som vd hos finska TKM TTT, en tillverkare av skärverktyg för trä– och pappersindustrin. Tidigare har han bland annat varit affärsområdeschef hos torktillverkaren WSAB, som förvärvades av Valutec 2009. / Valutec
  Läs mer
 • Valutec i storaffär – levererar 17 virkestorkar till Sibirien

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Valutec har vunnit en order på totalt 17 virkestorkar från nordöstra Rysslands största sågverk. Det handlar om Sågverk 25 i Archangelsk, som bygger en helt ny sågverksanläggning. Det totala ordervärdet uppgår till ca 42 miljoner kronor, vilket innebär att ordern är en av de största någonsin för företaget. / Valutec
  Läs mer
 • Ryska trävaruexporten till ny rekordnivå

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Under mars exporterade de ryska sågverken sammanlagt 2,27 miljoner m³, vilket innebär en ökning med 6 procent jämfört med fjolårssiffran./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Rysslands trävaruexport på toppnivå

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Den ryska trävaruexporten ligger på toppnivå. Rubeln har försvagats under senaste tiden och fallande inhemsk förbrukning frigör nu volymer för export. Under augusti exporterade Ryssland ungefär 1,97 miljoner m³ barrträvaror, det är nio procent mer jämfört med samma månad 2014. Under januari - augusti var exporten ca 15,2 miljoner m³ barrträvaror, en ökning med fem procent jämfört med 2014. Under samma period ökade trävaruexporten till Egypten med 28 % jämfört med samma period 2014. / Woodstat
  Läs mer
 • Stora ryska skogsbränder försämrar luften i Norden

  Etiketter: Skog
  Hjälp Ryssland att få stopp på storskaliga skogsbränder. Och förmå ryska bönder att upphöra med att bränna skog och skörderester. Den uppmaningen kommer från forskare som i en rapport från Nordiska Ministerrådet visat att detta eldande har stor påverkan på både folkhälsan och ekosystemen i de nordiska länderna. / Statskoll
  Läs mer

Sidor