rovdjur

 • Alla kan delta i rovdjursinventering med databasen Skandobs

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Arbetet med inventering av rovdjur har tagit ett steg framåt i och med den nya metodiken för järv och lodjur som börjar gälla från 2013. Idag lanseras också den nya databasen Skandobs där allmänheten kan lägga in sina observationer. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • ”Vi har fastnat i någon sorts biologiträsk”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturvårdsverkets förvaltningsplaner för stora rovdjur är långt ifrån tillfredsställande. Det anser Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné. – Det här duger inte. Förvaltningsplanerna är sådant skick att de ej är användbara. Jag har svårt att se hur man ska komma vidare med det här som grund. / Svensk jakt
  Läs mer
 • Inventering av stora rovdjur i Österbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under vintern ska det göras en inventering av stora rovdjur i Österbotten, i Finland. Detta ska göras genom att man undersöker spår från rovdjuren. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Vargens levnadssätt och våra attityder

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vargens förekomst har alltid varit en källa till starka känslor. Viltforskare vid SLU Grimsö i Bergslagen och vid SLU Umeå vet mycket om de stora rovdjuren. Vargexperterna forskar om vargens utbredning, genetik och levnadssätt samt om människors attityder till rovdjur. / SLU
  Läs mer
 • TV:s rapport om samer och rovdjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  SVT:s Rapport sände på tisdagen ett långt och genomarbetat inslag om rovdjurskonflikten i renskötselområdet. Enligt Rapport skulle Sametinget och Naturvårdsverket enas om toleransnivån för rovdjursskador. Men Naturvårdsverket står inte bakom rapporten, som offentliggjordes häromdagen. Där slår sametinget fast att skadorna måste minskas från 25-30 procent till fem procent. / Jakt och jägare
  Läs mer
 • Naturskyddsföreningen vill ha dialog om rovdjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sverige måste få en ökad samsyn i rovdjursfrågor. Det anser Naturskyddsföreningen som på lördagen den 25/2 anordnade ett rovdjursseminarium i Karlstad. / SR P4 Värmland
  Läs mer

Sidor