rovdjur

 • Viltförvaltningsdelegationen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation för Västmanland har fått nya ledamöter. Viltförvaltningsdelegationen (VFD) ska besluta om övergripande riktlinjer för viltvård och jakt i länet och består av representanter för organisationer som verkar inom områden som berörs av eller påverkar naturvård, jakt, friluftsliv, lantbruk och skogsbruk. / Länsstyrelsen Västmanland
  Läs mer
 • TV: Björnens jakt på älgen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Björnen sov inte lugnt och stilla i skogen när den här älgen kom förbi. Istället tar den upp en jakt på älgkon och allt fångas av föraren i skogsmaskinen. / Skogsland
  Läs mer
 • ”Vargjakten får fortsätta”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Under de senaste åren har det blivit mer regel än undantag att beslut som omfattar licensjakt eller skyddsjakt på varg har överklagats till förvaltningsdomstolarna. När regeringen regionaliserade rovdjursförvaltningen passade den också på att ändra proceduren kring överklaganden. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Lodjursinventering på gång i Västerbottens län

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu är den årliga lodjursinventeringen i gång igen. Mellan den 10 januari och 28 februari räknar Länsstyrelsen, i samarbete med samebyarna, lodjuren i Västerbotten. Allmänheten uppmanas att rapportera sina observationer av lodjur. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • De svenska rovdjuren blir färre

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Trenden med en allt större svensk rovdjursstam har brutits. De senaste åren har lodjursstammen halverats och antalet björnar har minskat för första gången sedan 1930-talet. / SR P4 Örebro
  Läs mer
 • Människor och rovdjur kan dela samma landskap

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rovdjurens återkomst i Europa är en stor framgång för naturvården. På en tredjedel av det europeiska fastlandet finns åtminstone ett av de stora rovdjuren. Det visar en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science som forskare från 26 länder har bidragit till. Ett utmärkt exempel på att människor och stora rovdjur kan dela samma landskap, enligt Guillaume Chapron vid SLU som är huvudförfattare. / SLU
  Läs mer
 • Nya förvaltningsplaner för rovdjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Förvaltningsplaner för stora rovdjur har antagits i Örebro län och Gävleborgs län. Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län antog under torsdagen planen, som beskriver hur de politiska målen om en gynnsam bevarandestatus och långsiktigt livskraftiga rovdjursstammar ska uppnås. Förvaltningsplanen för stora rovdjur är det dokument som den fortsatta förvaltningen av rovdjur vilar på. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Jägareförbundet i Kalmar sköter skyddsjakt på stora rovdjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jägareförbundet i Kalmar har fått länsstyrelsens uppdrag att ta fram en organisation för eventuell skyddsjakt på stora rovdjur i länet. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • JRF Örebro vill ha färre lodjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jägarnas Riksförbund i Örebro län har skrivit ett remissyttrande kring länsstyrelsens förvaltningsplan för stora rovdjur i länet. Där poängterar de att de nivåer som föreslås ska ta hänsyn till övriga viltbestånd och till tamdjursbesättningar och även till hur situationen ser ut i angränsande län. / Jakt & Jägare
  Läs mer
 • Skandobs – rapportera rovdjur via dator och mobil

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det finns stor kunskap om stora rovdjur hos allmänheten i både Sverige och Norge och ett stort intresse av att rapportera observationer. Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvariga myndigheter vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten. Nu finns databastjänsten Skandobs vars syfte är att underlätta för allmänheten att rapportera rovdjursobservationer och öka allmänhetens medverkan och delaktighet i rovdjursinventeringarna i Skandinavien. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer

Sidor