rovdjur

 • Ny förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har reviderat den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur tillsammans med en arbetsgrupp från Dalarnas viltförvaltningsdelegation. Den nya planen gäller från 30 september 2020 fram tills att ny förvaltningsplan är beslutad. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Rovdjuren dör ut först när lämpliga livsmiljöer försvinner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid Linköpings universitet har simulerat vad som händer i ekosystem när olika arters livsmiljöer försvinner. När växter och djur förlorar lämpliga livsmiljöer är det rovdjuren högst upp i näringskedjan som dör ut först. Fynden, som publicerats i Ecology Letters, kan bidra med ny kunskap och stärka insatser för att bevara biologisk mångfald. / Linköpings universitet
  Läs mer
 • Djurägare följer de skyddsåtgärder mot rovdjur de tror på

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tamdjur behöver skyddas från rovdjur. Men för att myndigheternas skyddsåtgärder ska fungera måste djurägarna tro på. / Forskning.se
  Läs mer
 • Tvådagarskurs om skog och rovdjur

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Rovdjurscentrum Sverige och Skogen i Skolan bjuder in dig som vill arbeta med tema skog och rovdjur i skolan - eller kanske du helt enkelt vill arbeta mer med utomhuspedgogik? / Skogen i Skolan
  Läs mer
 • Jägarintresset styr Länsstyrelsen rovdjursbeslut

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Media har rapporterat att Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation har beslutat föreslå Naturvårdsverket att minska antalet lodjur i Gävleborgs län. Vad media inte rapporterat är, att det var en oenig delegation som beslutade i enlighet med länsstyrelsens tjänstemannaförslag, att minska antalet lodjur från nuvarande minst 13 årliga föryngringar ned till minst 10 föryngringar. / Arbetarbladet
  Läs mer
 • Jägarnas kameror förbättrar inventeringarna av rovdjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror. Och jägarnas kameror blir nu viktiga hjälpmedel för att få till bättre inventeringar av stora rovdjur. Inte minst i områden där spårsnö saknas. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta växtätare minskar rovdjuren den mängd munnar som tuggar på växterna. Nu visar en ny studie att den pågående klimatförändringen kan störa den nuvarande balansen mellan rov- och bytesdjur. / SLU
  Läs mer
 • Beteendevetaren om rädsla: "Vill styras av dina rädslor eller av din nyfikenhet?"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rovdjur, troll, mörker och hot. Att känna olika rädslor inför skogen är vanligt. Beteendevetaren Maria Helander förklarar vad våra rädslor bottnar i och hur vi kan skrämma bort dem. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Sveriges rovdjur – en utmaning för konfliktforskaren

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Oavsett om det handlar om att bevara snöleoparder i Himalaya, skotska kärrhökar eller svenska vargar – bara ekologi räcker inte. Det menar Stephen Redpath, kunglig gästprofessor i miljövetenskap. Han ser konflikthantering som ett underskattat redskap och forskningsområde./ Extrakt
  Läs mer
 • Så många rovdjur får finnas i länet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  250 björnar och 20 vargar ska finnas i länet. Det är målen i den förvaltningsplan för de stora rovdjuren i vårt län, som Länsstyrelsen har presenterat. Når man de nivåerna kan endast skyddsjakt vara aktuell. Förvaltningsplanen skall gälla fram till år 2021. / Svt Gävleborg
  Läs mer

Sidor