Rottneros

 • Rottneros beslutar om miljöinvesteringar i Vallviks Bruk

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Rottneros styrelse har beslutat om en rad investeringar för att minska utsläppen till vatten från Vallviks Bruk. Investeringarna uppgår till sammanlagt 33 MSEK och är kopplade till brukets uppdaterade miljötillstånd som nu vunnit laga kraft för en årlig massaproduktion om 255.000 ton. / Rottneros
  Läs mer
 • Först ut med klimatsmarta fibertråg för färdigrätter med lång hållbarhet

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  ”Nu finns Rottneros formpressade och återvinningsbara fibertråg för kylda färdigrätter med lång hållbarhet på butikshyllorna i Sverige och andra länder i Europa. Det är resultatet av en omfattande utveckling i linje med EU-kommissionens strategi att få bort engångsförpackningar av plast från marknaden.” / Rottneros
  Läs mer
 • Rottneros förvärvar Nykvist Skogs AB

  Etiketter: Skog
  Rottneros utvecklar koncernens råvaruförsörjning genom förvärv av Nykvist Skogs AB. Affären innebär att Rottneros långsiktigt ökar tillgängligheten till skogsråvara som erbjuds från privata skogsägare samtidigt som Nykvist Skogs kommer att fortsätta att utvecklas som en självständig och oberoende råvaruaktör. / Rottneros
  Läs mer
 • Peter Sävelin ny chef för Vallviks Bruk

  Etiketter: Skog
  Rottneros har utsett Peter Sävelin till ny fabriksdirektör för Vallviks Bruk. Peter kommer närmast från BillerudKorsnäs där han haft positionen som Senior Technology Specialist. Han tillträder senast den 1 januari 2020 och kommer att ingå i Rottneros koncernledning. / Rottneros
  Läs mer
 • Rottneros byter kläder efter 47 år

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Rottneros tar nu ytterligare ett steg för att möta framtiden. I samband med årsstämman den andra maj i värmländska Sunne presenteras företagets nya logotyp. En symbol som tydliggör företagets satsning på klimat- och miljösmarta produkter samt jämställdhet. / Rottneros
  Läs mer
 • Rottneros inför ny organisation för ökat marknads- och produktivitetsfokus

  Etiketter: Skog
  Som ett led i att optimera Rottneroskoncernen införs en ny organisation med en koncerngemensam försäljningsorganisation och en platschef för respektive bruk. Samtidigt inrättas en koncernövergripande säkerhetsfunktion, som blir en del av Human Resource-avdelningen. Syftet med den nya organisationen är att skapa ett ökat fokus inom respektive delområde. / Rottneros
  Läs mer
 • Svensk tall skapar grön bensin

  Etiketter: Bioenergi
  Visste du att man i framtiden kommer att kunna köra bil med delar av den svenska skogen som drivmedel? Det är inte många som gör, men i ett forskningsprojekt om lignin undersöks möjligheterna till detta mer miljövänliga alternativ till fossil olja. Nästa år ska produkten testas kommersiellt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Avtal banar väg för en fossilfri fordonsflotta

  Etiketter: Bioenergi
  RenFuel som tillverkar miljövänliga drivmedel inleder ett samarbete med Rottneros. Under 2018 ska Rottneros börja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test- och pilotanläggning i Bäckhammar. / Paper Province
  Läs mer
 • Rottneros lanserar nytt tråg för take away

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Rottneros har utvecklat en ny livsmedelsförpackning av förnybara råvaror och bygger en ny tillverkningslinje för förpackningen i Sunne. / Pacnet
  Läs mer
 • Rottneros investerar 98 miljoner i fossilfritt energisystem

  Etiketter: Bioenergi, Pappersprodukter omger oss varje dag
  Rottneros styrelse har beviljat Rottneros Bruk att investera 98 miljoner kronor i en ny energi- och utsläppseffektiv biobränslepanna. Den kommer att ersätta fossil olja som energikälla för brukets flingtorkar som torkar pappersmassan./ Svensk Papperstidning
  Läs mer

Sidor