röjningsskog

  • Viltskador i röjningsskogen

    Etiketter: Skog
    Älgen är skuld till de största betesskadorna i röjningsskogen. Skadorna drabbar i första hand tall i plant- och ungskogar. / Skogskunskap
    Läs mer