röjningsrobot

  • Kan framtidens röjning ske med robotar?

    Etiketter: Skog
    Kan framtidens röjning ske med röjningsrobotar? Ett examensarbete gjort på Örebro universitet har studerat hur rörelseplanering för en robotarm med ett tänkt röjverktyg kan se ut. Rörelseplanering innebär att en dator beräknar hur en robot ska röra sig för att utföra en uppgift utan att kollidera med sig själv eller med sin omgivning. Den här tekniken kan användas på kranarmar för att automatisera delar eller hela uppdrag. / Skogforsk
    Läs mer