robothund

  • Robothund kan markbereda i framtiden

    Etiketter: Forskning & utbildning
    Att markberedning kommer att behövas även i framtiden är de flesta överens om. Men hur den kommer att se ut och vem – eller vad – som ska utföra den är oklart. Kanske är lösningen en robothund?/ Land Skogsbruk
    Läs mer