rise

 • Konkurrenskraft och återstart med forskning, innovation och investeringar

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Forskning och innovation är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. I höstbudgeten föreslår därför regeringen ökad finansiering till Vinnova, RISE och Business Sweden för insatser som bidrar till att återstarta Sverige. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Energi och innovationer kan lyfta svensk pappersindustri

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svensk pappers- och massaindustri har stora möjligheter att stärka sin konkurrenskraft genom att koppla ihop innovationsarbetet med energibesparingar. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt där forskare på LiU samarbetat med kollegor på Chalmers och RISE. / LiU
  Läs mer
 • Snart kan protein från skogen användas som fiskfoder

  Etiketter: Skog
  Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det är inte hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av hållbara proteinkällor från skogen. Nu ska det internationella projektet FISK knyta samman aktörer så att produktion av fiskfoder baserad på skogsråvara kan bli verklighet. / RISE
  Läs mer
 • Nytt forskningssamarbete inom träindustrin ska stärka Sveriges konkurrenskraft

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu startar RISE och branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen ett gemensamt samarbete för forskning med målet att stärka den svenska träförädlande industrins konkurrenskraft och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. / RISE
  Läs mer
 • Karin Johnson ny vd för RISE Processum

  Etiketter: Bioenergi
  Styrelsen för RISE Processum har beslutat tillsätta Karin Johnson som ny vd. Det Örnsköldsviksbaserade företaget ingår sedan 1 januari i en nybildad avdelning där RISE kraftsamlar kompetens inom området bioraffinaderi och energi. / RISE
  Läs mer
 • SLU och RISE tecknar nytt samarbetsavtal

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I dag signerades ett intentionsavtal för ökad samverkan mellan SLU och RISE med fokus på området biobaserade material och bränslen. Avtalet signerades av Maria Knutson Wedel, rektor SLU och Pia Sandvik, VD RISE. / SLU
  Läs mer
 • RISE går in som ägare i MoRe Research i Örnsköldsvik

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Forskningsinstitutet RISE köper 60 procent av aktierna i MoRe Research. Örnsköldsviksföretaget MoRe Research är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Affären är en del av RISE satsning på att expandera verksamheten längs Norrlandskusten. / Nordiska Projekt
  Läs mer
 • Skimrande cellulosa i Milano

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det går bra att göra blänkande och glittriga biomaterial. Det har forskningsinstitutet Rise visat i ett samarbete med designskolan ...<br /> / Miljö & Utveckling
  Läs mer
 • Pulsproduktion öppnar för tillverkning av specialpapper

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Papperstillverkning handlar om stora volymer. Att gå från framställning i labb till industriell produktion innebär därför stora utmaningar. Osäkerhet vad gäller tillgång, efterfrågan och pris gör ofta att nya koncept fastnar i ”dödens dal”. Man vill inte bygga en fabrik förrän man vet att allt funkar. / RISE
  Läs mer
 • VTT och RISE stärker samarbetet inom bio- och cirkulär ekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt samarbetsavtal undertecknades i Espoo, Finland, den 6 maj av Antti Vasara, VD för VTT och Pia Sandvik VD för RISE. Avtalet mellan svenska RISE och finska VTT ska skapa en plattform för samarbete kring infrastruktur för test och demo inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa ett omfattande erbjudande för kunder och bättre förutsättningar att planera framtida investeringar. / RISE
  Läs mer

Sidor