rise

 • Skimrande cellulosa i Milano

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det går bra att göra blänkande och glittriga biomaterial. Det har forskningsinstitutet Rise visat i ett samarbete med designskolan ...<br /> / Miljö & Utveckling
  Läs mer
 • Pulsproduktion öppnar för tillverkning av specialpapper

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Papperstillverkning handlar om stora volymer. Att gå från framställning i labb till industriell produktion innebär därför stora utmaningar. Osäkerhet vad gäller tillgång, efterfrågan och pris gör ofta att nya koncept fastnar i ”dödens dal”. Man vill inte bygga en fabrik förrän man vet att allt funkar. / RISE
  Läs mer
 • VTT och RISE stärker samarbetet inom bio- och cirkulär ekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt samarbetsavtal undertecknades i Espoo, Finland, den 6 maj av Antti Vasara, VD för VTT och Pia Sandvik VD för RISE. Avtalet mellan svenska RISE och finska VTT ska skapa en plattform för samarbete kring infrastruktur för test och demo inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa ett omfattande erbjudande för kunder och bättre förutsättningar att planera framtida investeringar. / RISE
  Läs mer
 • Massa- och pappersindustrin kan producera stora mängder gröna bränslen genom elektrobränsleprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svensk massa-, kemi- och pappersindustri skulle med rätt förutsättningar kunna öka produktionen av förnybara drivmedel och kemikalier och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen. Det visar ett forskningsprojekt som genomförts av RISE, tillsammans med Södra, Nouryon och BillerudKorsnäs. / RISE
  Läs mer
 • Svenska skogen har potential att ersätta fossila beståndsdelar i däck

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid RISE ETC i Piteå har lyckats framställa biobaserad kimrök från sågspån av tall och gran via pyrolys. Resultaten antyder också att framställningen blir billigare än konventionell framställning med tunga fossilbaserade bränslen. / RISE
  Läs mer
 • Trådar av nanocellulosa starkare än spindelsilke

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Spindelsilke har tills idag betraktats som världens starkaste biomaterial. Nu finns något som är ännu starkare. En tunn tråd av spunnen nanocellulosa som skulle kunna användas till allt från flygplansvingar till artificiella senor i kroppen. Igår belönades Karl Håkansson, RISE, med den europeiska utmärkelsen Blue Sky Young Researchers Innovation Award för sin banbrytande forskning. / RISE
  Läs mer
 • Släpp forskarna loss - det är ForskarFredag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  – Forskarfredag är ett bra tillfälle för oss att under lättsamma former visa ungdomar exempel på vad vi gör inom RISE och intressera dom för framtidens energilösningar, säger Malou Petersson som forskar vid RISE ETC. / Piteå Science Park
  Läs mer
 • Restströmmar från skogen, skogsbaserad industri och jordbruk ska bli grön olja för drivmedelsproduktion

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Hydrotermisk förvätskning, HTL, är en etablerad teknik som fått en renässans som metod att konvertera lignocellulosa till råolja. HTL-processen kan arbeta med allt som innehåller organiskt material och nu ska den utvecklas för 5 olika svenska råvaror. Det betyder i praktiken att metoden kommer att finnas i olika varianter anpassade för halm, sågspån, bark, grot och flis./ RISE
  Läs mer
 • RISE blir partner i Treesearch

  Etiketter: Forskning & utbildning
  RISE Research Institutes of Sweden blir partner i Treesearch, Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. / RISE
  Läs mer
 • Utveckling av LignoCity ska ge Sverige försprång inom bioekonomi

  Etiketter: Bioenergi
  Testbädden LignoCity i Bäckhammar, Kristinehamn har varit till stor nytta när RISE tillsammans med partners visat hur lignin kan användas för att producera såväl bioplast och bränslen som kolfiber för lättviksapplikationer och energilagring. Nu startas ett nytt projekt som ska vidareutveckla LignoCity och hjälpa startups och små och medelstora företag att utveckla nya klimatsmarta lösningar med ligninet som bas. Målet är att bidra till nya företagsetableringar i Värmland och att ge Sverige ett internationellt försprång inom bioekonomi. / RISE
  Läs mer

Sidor