Riksantikvarieämbetet

 • Klimatförändringarna och Jämtland - två exempel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den globala temperaturökningen får störst effekter där det idag är som kallast. Rennäringen påverkas och trädgränsen flyttas. Under det digitala seminariet Klimat och kulturarv den 2 september kommer två exempel från Jämtland att diskuteras. Konferensen är öppen, kostnadsfri och kan följas via Zoom. / Riksantikvarieämbetet
  Läs mer
 • ​Ny rapport: Så kan skador på lämningar i skogen undvikas vid skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Varje år skadas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i skogen, i samband med skogsbruk. I en ny studie undersöker Riksantikvarieämbetet förutsättningar, hinder och möjligheter för att undvika skador, samtidigt som skogens resurser nyttjas. Tydligare utmärkta lämningar i skogen, ökad tillsyn från myndigheterna och samlad kompetens hos polis och åklagare är några lösningar som kan förbättra situationen. / Riksantikvarieämbetet
  Läs mer
 • Skogarnas svarta hemligheter − kulturhistoriska skatter

  Etiketter: Skog
  Det moderna skogsbruket går hårt åt skogens kulturmiljöer och kulturlämningar. Skogsstyrelsens statistik visar höga och ihållande skadenivåer. För att öka kunskapen om skogens kulturlämningar har Riksantikvarieämbetet låtit ta fram en rapport om kolbottnen, våra skogars vanligaste kulturlämning. / Riksantikvarieämbetet
  Läs mer
 • Kulturarvsdagar i hela Sverige

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Missa inte chansen att frossa i kulturarv och kulturmiljö i helgen! Det är dags för det årligt återkommande evenemanget Kulturarvsdagen som i år infaller mellan den 7 och 9 september. Evenemanget firar 30 år och är också en del av Europaåret för kulturarv. / Riksantikvarieämbetet
  Läs mer
 • Bidrag till ny utställning på Skogsmuseet

  Etiketter: Skog
  Skogsmuseet i Lycksele har av Riksantikvarieämbetet beviljats projektstöd till utställningen Träden talar - om oss. Museet tilldelas 250 000 kronor av de 8 miljoner som innan midsommar fördelades till arbetslivsmuseer i landet. / Skogsmuseet i Lycksele
  Läs mer
 • Natur och kulturarv i fokus på Kulturarvsdagen 2017

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Årets kulturarvsdagar går av stapeln den 8-10 september med temat : Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter. Vid lokala arrangemang runt om i landet arrangeras aktiviteter och visningar av såväl natur- och kulturmiljöer som av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Delta du också! / Riksantikvarieämbetet
  Läs mer
 • Fortsatt stora skador på skogens fornlämningar

  Etiketter: Skog
  Jämfört med 2013 har skogsbrukets hänsyn till forn- och kulturlämningar förbättrats något. Men fortfarande påverkas eller skadas 41 procent av de inventerade forn- och kulturlämningarna i samband med skogsbruk. Det visar Riksantikvarieämbetets och Skogsstyrelsens årliga uppföljning. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Omfattande skador på fornlämningar i skogen

  Etiketter: Skog
  Att förstöra eller skada fornlämningar är brott mot kulturmiljölagen. Trots det visar Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets årliga inventering att nästan hälften av de inventerade forn- och kulturlämningarna påverkats eller skadats i samband med skogsbruk. / Nättidningen Svensk Historia
  Läs mer
 • Omfattande skador på fornlämningar i skogen

  Etiketter: Skog
  Att förstöra eller skada fornlämningar är brott mot kulturmiljölagen. Trots det visar Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets årliga inventering att nästan hälften av de inventerade forn- och kulturlämningarna påverkats eller skadats i samband med skogsbruk. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsmuseum får pengar

  Etiketter: Skog
  Siljansfors skogsmuseum har fått 230 000 kronor från Riksantikvarieämbetet för att organisera en samverkan med Skogsmuseet i Lycksele, Derome Trä & Nostalgimuseum och Skogshistoriska sällskapet. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer

Sidor