Rikard Jakobsson

 • Konflikter kring skogsbruk allt vanligare: ”Skogsägaren blir ofta bestraffad”

  Etiketter: Skog
  Det är ofta det uppstår konflikter mellan markägaren och staten om skötseln av skogen. Det visas i en helt ny forskning från Linnéuniversitetet. Många skogsägare känner sig trängda av lagar och myndigheter när det gäller hur skogen ska skötas i dag, enligt ny forskning från Linnéuniversitetet. Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet som ligger bakom forskningen: "I dag råder det ofta skilda åsikter om den nuvarande skogspolitiken. Det kan i vissa fall leda till motsatt effekt än den avsedda om man inte förstår konsekvenserna till fullo. Och då kommer ofta den enskilda skogsägaren som vårdat sin skog i generationer i kläm." / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Film om effektivare skogsbränsleuttag

  Etiketter: Bioenergi
  skogsbränsleuttag, Linnéuniversitetet, Thomas Thörnqvist, Rikard Jakobsson, Bengt Nilsson
  Inom ramen för ett EU-finansierat projekt har Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet skapat en film i syfte att sprida kunskap om effektivare skogsbränslehantering. / Energikontor Sydost
  Läs mer