renskötsel

 • Säkrar renarnas mat i framtiden

  Etiketter: Skog
  Förståelse och kunskap kring hur renlav växer krävs både för Sveaskogs del, men också för renskötseln. För att det ska bli bra för båda parter finns uttänkta skogsvårdsåtgärder. – Medvetenheten har höjts enormt. Vi vill göra så lite markpåverkan som möjligt där laven finns, säger David Berglund. / Sveaskog
  Läs mer
 • Girjasdomen kan få stor betydelse för samernas rättigheter

  Etiketter: Skog
  I dagarna kom högsta domstolens beslut i rättegången mellan Girjas sameby och svenska staten: Girjas får rätt att förvalta jakt och fiske i samebyns område ovanför odlingsgränsen. Lundaforskaren David Harnesk, som forskar om samiska sociala rörelser och renskötselns ekologiska förutsättningar, kommenterar domen. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Bränderna kan utplåna renskötseln

  Etiketter: Skog
  Vinterbetet – som är avgörande för renarnas överlevnad – har brunnit som aldrig förr denna sommar. Det tar 60-80 år för lavmarken att komma tillbaka. Frågan är om renarna finns kvar då. / ETC
  Läs mer
 • SLU-studie visar hur renkalvar kan skyddas från björn

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU har tillsammans med renskötare utvärderat olika metoder att skydda renkalvar mot björn. Varken kalvning i hägn eller områdesinriktad jakt på björn visade sig vara någon universalmetod som fungerar överallt. Insatserna kräver också stort engagemang från samebyn. Därför föreslår rapporten ett nytt flexibelt ersättningssystem där samebyarna får ersättning utifrån hur många björnar de har i sitt område och där de kan välja de åtgärder som passar lokalt. / SLU
  Läs mer
 • Stora utmaningar för fortsatt traditionell markanvändning i fjällområdet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fäbodbruk och samisk renskötsel och är två former av traditionell markanvändning i Sveriges fjäll och fjällnära skogsområden. Den lokala och traditionella ekologiska kunskap som dessa verksamheter vilar på är viktig för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i dessa områden. Men både kunskap och sedvänjor är i dag hårt trängda. / SLU
  Läs mer
 • Pengar till samebyarna för att begränsa skador på våtmarker

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 876 000 kronor som Naturvårdsverket avsatt för att minska barmarksskador i fjällmiljön. Pengarna går till samebyar och ska begränsa skador från renskötselns terrängkörning. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Skogsbruk och rennäring: Mindre konflikter med moderna GIS-kartor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Renskötseln är idag på väg in i den digitala tidsåldern, till nytta inte bara i det dagliga arbetet utan också i samråd med skogsbruket och andra markanvändare. Renbruksplaner som stöds av GIS-kartor, satellitbildsinformation och data från GPS-försedda renar ger idag en mycket tydlig bild av markanvändningen inom en sameby. Om historien bakom detta tekniksprång berättar Per Sandström i en doktorsavhandling från SLU. / SLU
  Läs mer
 • Forskare ifrågasätter slutsatser om ripjakten

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  De tre länsstyrelserna i fjällänen får mothugg från forskarhåll när det gäller effekterna av att öppna ripjakten för hela Europas jägarkår. I ett yttrande till Jordbruksverket skriver länsstyrelserna att det går inte att påvisa några negativa effekter av ripjakten, inte ens för rennäringen. Men det finns ingen vetenskaplig grund för det påståendet säger Birgitta Åhman, professor i renskötsel vid Statens lantbruksuniversitet. / Svt Oddasat
  Läs mer
 • Skogssamiskt viste återställs

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu ska samer i Malå få veta hur gamla skogssamiska visten såg ut. Malå Sameförening ska återställa ett gammalt skogssamisk viste i Koppsele. / SR Oddasat.se
  Läs mer
 • Vargetablering kan hota rennäringen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ett vargrevir i renskötselområdet hotar rennäringens fortsatta existens. Det skriver Svenska samernas riksförbund (SSR) i ett öppet brev till Sveriges regering och riksdag. / Piteåtidningen
  Läs mer

Sidor