rennäring

 • Klimatförändringarna och Jämtland - två exempel

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Den globala temperaturökningen får störst effekter där det idag är som kallast. Rennäringen påverkas och trädgränsen flyttas. Under det digitala seminariet Klimat och kulturarv den 2 september kommer två exempel från Jämtland att diskuteras. Konferensen är öppen, kostnadsfri och kan följas via Zoom. / Riksantikvarieämbetet
  Läs mer
 • Rennäring och skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Skogsbruket kan göra mycket för att underlätta för rennäringen. I detta avsnitt ger vi några exempel på hänsynsåtgärder. / Skogskunskap
  Läs mer
 • Så kan skogsbruket ta större hänsyn till rennäringen

  Etiketter: Skog
  Markbereda skonsamt, spara hänglavsbärande träd och röja är några åtgärder som gynnar rennäringen. En film och ett avsnitt i Skogskunskap ger tips. / Skogforsk
  Läs mer
 • Svår vinter för rennäringen

  Etiketter: Skog
  Den svenska vintern har varit svår för rennäringen i Sverige. I mitten av januari hade det kommit in 18 ansökningar till Sametinget om bidrag för extra foder till renarna. Under hela fjolårets vinter kom det in 20 ansökningar och det betalades ut 4,7 miljoner kronor. / EFN
  Läs mer
 • Forskning ska ge färre konflikter i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskaren Malin Brännström ska i ett nytt projekt djupdyka i skogsvårdslagen och avvägningar mellan olika intressen. Hon hoppas det kan leda till färre konflikter om skogen. / SR Sameradion
  Läs mer
 • Lagstiftning förvärrar konflikt mellan skogsbruk och rennäring

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Konflikterna mellan skogsbruket och renskötseln skulle kunna hanteras på ett bättre sätt med utförligare bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen. Det visar Malin Brännström i en ny avhandling vid Umeå universitet./ Umeå Universitet
  Läs mer
 • Unik studie om rennäringens betydelse

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ökad kunskap om vad som påverkar utvecklingen av vår särpräglade fjällvärld i spåren av de pågående klimatförändringarna är livsnödvändig för ett proaktivt agerande. Inte minst med tanke på att ekosystemen i fjällandskapet är särskilt temperaturkänsliga. / Storslagen fjällmiljö
  Läs mer
 • Renar flyttar in i vargmarker

  Etiketter: Skog
  Det var många år sedan det fanns renar i skogarna sydost om Lillhärdal. Orsaken är att området tidigare klassats som reservbetesmark och att det dessutom funnits vargrevir där. Nu är reviret borta och marken har blivit ordinarie betesmark./ Länstidningen Östersund
  Läs mer
 • Rennäring på agendan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rennäring på agendan när landsbygdsministern och norske lantbruks- och matministern träffar det svenska och norska sametingen. På måndag den 19 oktober kommer ett dialogmöte om gränsöverskridande renskötsel att hållas i Luleå. Till mötet har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och den norske lantbruks- och matministern Sylvi Listhaug bjudit in representanter från de båda ländernas sameting och riksförbund. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen föreslår försök med renskogsavtal

  Etiketter: Skog
  Renskogsavtal är en av flera insatser som ska ge rennäring och skogsbruk bättre förutsättningar att samsas på samma marker. Skogsstyrelsen fick 2013 regeringens uppdrag att analysera behov och förutsättningar för sådana avtal. - Hur renskogsavtalet ska utformas behöver prövas i praktiken. Vi föreslår regeringen en försöksverksamhet på tre år, säger skogsskötselspecialist Sten Edlund, en av Skogsstyrelsens utredare, i ett pressmeddelande./ Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor