renar

 • Renarna anpassar sin användning av tundran till landskapets struktur

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatförändringarna leder till en ökad grönska och förbuskning av den arktiska tundran. En viktig fråga är hur renar kan påverka denna utveckling. Enligt en ny internationell studie klarar renarna att hålla tillbaka lågvuxna buskar genom bete och tramp, men inte etablerade högre buskage. / SLU
  Läs mer
 • Säkrar renarnas mat i framtiden

  Etiketter: Skog
  Förståelse och kunskap kring hur renlav växer krävs både för Sveaskogs del, men också för renskötseln. För att det ska bli bra för båda parter finns uttänkta skogsvårdsåtgärder. – Medvetenheten har höjts enormt. Vi vill göra så lite markpåverkan som möjligt där laven finns, säger David Berglund. / Sveaskog
  Läs mer
 • Den stora mängden snö ställer till problem för renarna och renägarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vi har intervjuat Torstas medarbetare Ann Sparrock i Jijnjevaerie sameby angående de mängder snö som ligger kvar på fjället nu i vår och problemen det ställer till för renarna och renägarna. / Torsta
  Läs mer
 • Ny teknik testas i fjällvärlden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I ett samarbetsprojekt mellan företagare inom Tossåsen sameby, Mårten Wikner på Digidest och Torsta AB i Ås testas nu drönartekniken och sensorer i fjällvärlden. / Torsta
  Läs mer
 • Björnar hindrar renarna från årets bästa bete

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I ett svensk-norskt samarbetsprojekt med analyser av GPS-data visar resultaten att renar i områden med hög björntäthet inte kan ”surfa på den gröna vågen” av växtlighet i samma utsträckning som i områden med låg björntäthet. / Forskning.se
  Läs mer
 • 2 000 renar utan vinterbete – skyddsjakt överklagas

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Ett vargpar ställer till med stora problem för Jovnevaerie sameby. Samebyn vill släppa ut 2.000 renar där de brukar gå på vinterbete i Ånge och Bräcke kommuner, men kan inte göra det nu på grund av ett vargpar som finns i vinterbetesområdet. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Två renkroppar med för höga halter 2014-15

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Enligt Sören Långberg på Sametinget får renägare fortfarande kassera renkroppar som innehåller för höga halter av cesium 137. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Skogsbruk och rennäring: Mindre konflikter med moderna GIS-kartor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Renskötseln är idag på väg in i den digitala tidsåldern, till nytta inte bara i det dagliga arbetet utan också i samråd med skogsbruket och andra markanvändare. Renbruksplaner som stöds av GIS-kartor, satellitbildsinformation och data från GPS-försedda renar ger idag en mycket tydlig bild av markanvändningen inom en sameby. Om historien bakom detta tekniksprång berättar Per Sandström i en doktorsavhandling från SLU. / SLU
  Läs mer