regionsamordnare

 • Så startar du en egen skolskog

  En skolskog är en överenskommelse mellan en markägare och en skola där skolan kan följa skogsbruket över tid och nyttja skogen för utomhusbaserat lärande i de flesta ämnen. Skogen i Skolans regionsamordnare hjälper till med överenskommelsen. På Skolforum den 28/10 berättar Skogen i Skolans Region Mälardalen om hur du startar en skolskog och hur du använder vår skolskogslåda. Vi finns i monter A16:62.
  Läs mer
 • Skolskogen lever vidare

  I tio år har eleverna i Frödinge haft tillgång till till pedagogiska rum i sin uppmärksammade skolskog. Nu jobbar en ny generation med att rusta det som väder och vind slitit hårt på. – Det är kul, säger sexorna Felicia Honett och Evelina Törngren, som fixade motorikbana. / Vimmerby tidning
  Läs mer
 • Skogen i Skolan firar 40 år den 5/11 2013!

  Skogen i Skolan firar 40 år den 5/11 2013
  Skogen i Skolans verksamhet grundlades för fyrtio år sedan och vi vill gärna fira det med dig som samarbetar, arbetar eller har arbetat med verksamheten. Skogen i Skolans Nationella kansli bjuder in till jubileet i Skogens hus på Skansen tisdagen den 5/11 2013, kl 13-16. Anmäl dig senast den 18/10. Vi önskar dig hjärtligt välkommen!
  Läs mer
 • Skogen i Skolan firar 40 år

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen i Skolan, som drivs av Föreningen Skogen, vill sprida kunskap och gör det i ett samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. - Skogen i Skolan finns över hela landet och firar i år 40 år. Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik, berättar Åsa Godeau, ny verksamhetsledare på Skogen i Skolan. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder vi utomhusbaserat lärande som redskap. Skogen i Skolan erbjuder seminarier för skolledare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och givetvis lärare. / Skog och mark, SvD
  Läs mer
 • Skolskog totalförstörd i Västerbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Södermalmsskolans skolskog har förstörts vid en brand. Någon gång under helgen har någon eller några satt eld på skogen så att allt har förstörts. / Västerbottenskuriren
  Läs mer
 • Lärare på inspirationsdag i skogen!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Åsele kommungrupp i Västerbotten, bjöd ut hela lärarlaget från Centralskolan till ett inspirationspass i Skogen i Skolans tecken. Under en eftermiddag fick 25 lärare och skolans rektor chans att bekanta sig med den skolskog som kommungruppen gjort i ordning till kommunens skolor.
  Läs mer
 • Politik som stödjer friluftslivet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer. Skogsstyrelsen och Skogen i Skolan är en del av detta. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • I2-skogen full av barn

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En av sex kartonger i världen är tillverkad på Stora Enso i Skoghall. Nio av tio värmlänningar tycker skogen är det bästa de har. Sånt lär sig barnen på Skogens Dagar. / Värmlands Folkblad
  Läs mer
 • Anmäl din klass till Jorden & Skogen i Stan 1-2 okt på Jamtli

  Jorden och Skogen har en stor betydelse för oss alla. Den 1-2 oktober är det så åter dags för de populära elevdagarna på Jamtli, Östersund för elever som går i årskurs 4-5.
  Läs mer
 • Gymnasieelever visade högstadieelever allt om skog på Skogens dagar i Örebro

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Regionsamordnare Caroline Brobäck och Sanna Mårtensson, region Örebro
  Runt 2000 elever och lärare besökte Kvinnersta naturbruksgymnasium under Skogens dagar. Representanter från skogsnäringen i regionen svarade på frågor på olika stationer som alla hade med skog, jord och deras produkter och allt innehåll var kopplat till läroplanen. Gymnasieelever visade besökande högstadieelever hur det går till på Naturbruksgymnasiet. Arrangemanget var indelat i sex teman: skogen, trävaror, massa och papper, utbildning, fritid i skogen och lantbruk.
  Läs mer

Sidor