Regeringen

 • Nytt uppdrag till Skogsstyrelsen om enklare arbetsuppgifter inom naturvård och markvård

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen ger Skogsstyrelsen nytt uppdrag att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa inom naturvård och markvård. Under 2020 ska myndigheten sträva efter att anställa personer för att utföra enklare arbetsuppgifter. / Regeringen
  Läs mer
 • KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 29 oktober träffade preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell, akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson och Forskningsutskottets ordförande Charlotte Bengtsson statsrådet Matilda Ernkrans. I samband med det överlämnade de KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik. / KSLA
  Läs mer
 • Fossilfritt Sverige överlämnar 27-punktslista till regeringen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den svenska industrin har genom Fossilfritt Sverige tagit fram ett 27-punktsprogram med förslag på åtgärder för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan tar på måndag emot förslagen i samband med ett presseminarium tillsammans med företrädare för Fossilfritt Sverige. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Jennie Nilsson besöker Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson besöker idag SLU Skinnskatteberg, Sveriges enda skogsmästarskola. På Skogsmästarskolan träffar statsrådet institutionens ledning och forskare för att höra mer om verksamheten och forskningen på landsbygdsutveckling och hållbart skogsbruk. / Regeringen
  Läs mer
 • Jennie Nilsson inleder skogsprogramrådet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder den 9/10 höstens programrådsmöte för det nationella skogsprogrammet. Statsrådet kommer tillsammans med programrådets organisationer att diskutera olika frågeställningar kring skogens nyttjande. / Regeringen
  Läs mer
 • Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland

  Etiketter: Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Sverige ska gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. / Regeringen
  Läs mer
 • Ibrahim Baylan inviger världsmodern kartongmaskin

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Imorgon reser näringsminister Ibrahim Baylan till Gruvöns bruk utanför Grums för att tillsammans med prins Daniel inviga en av de största industrisatsningarna någonsin i Sverige, Billerud Korsnäs nya kartongmaskin KM7. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Jennie Nilsson bjuder in till möte om dödsolyckor inom jordbruk, skogsbruk och fiske

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Arbetsplatsolyckor och dödsolyckor i arbetslivet är en högt prioriterad fråga för regeringen. För att ta gemensamma krafttag mot olyckorna i jordbruk, skogsbruk och fiske står landsbygdsministern på onsdag värd för ett möte med berörda branschorganisationer, myndigheter och fackförbund. / Regeringen
  Läs mer
 • Debatt: Beräkningen av betesskador vilar på bräcklig grund

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en samlad nationell beräkning av de skador och kostnader som viltet orsakar skogsbruket. En beräkning man nu har redovisat i rapporten ”Skogsbrukets kostnader för viltskador”. Tyvärr kan vi konstatera att denna rapport snarare skapar fler frågetecken än utropstecken. / ATL
  Läs mer
 • Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Inom ramen för satsningen kommer bland annat väg- och järnvägsunderhållet på landsbygderna att stärkas och Regeringen tillför 30 miljoner kronor under 2020, 2021, och 2022 för att stödja arbetet med att hantera skogsskador och för att framförallt bekämpa angrepp av granbarkborre. / Regeringen
  Läs mer

Sidor