Regeringen

 • 72 miljoner i stöd till drabbade inom skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Regeringen har fattat beslut om åtgärder som syftar till att kompensera skogsbruket för vissa merkostnader till följd av sommarens skogsbränder i Jämtlands, Dalarnas, och Gävleborgs län. Ersättningen för åtgärderna uppgår till totalt 72 miljoner kronor. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Här är kraven till regeringen om statliga skogar

  Etiketter: Skog
  I ett upprop från 23 organisationer uppmanas regeringen att ändra ägardirektivet och öka miljökraven på Sveaskog för att skydda viktiga naturvärden. Organisationerna startar även en namninsamling för att regeringen ska ta ansvar för statens skog - ”allas vår skog”. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Inventering av nyckelbiotoper stoppas

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Riksdagen läxar upp regeringen på nytt och framhåller att inventeringen av nyckelbiotoper fortfarande inte är rättssäker. Norra Skogsägarna välkomnar riksdagens beslut att dra tillbaka finansieringen för att inventera nyckelbiotoper samt att riksdagen omprioriterar utgifterna för formellt skydd av skog. / Norra skogsägarna
  Läs mer
 • Sjukdomsövervakningen av vilda djur avbryts

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter den pågående övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter nya instruktioner till myndigheten från övergångsregeringen. Finansiering av uppdraget finns inte med i det nya regleringsbrevet. / SVA
  Läs mer
 • Regeringsuppdrag om mångbruk till Future Forests

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Inom ramen för det nationella skogsprogrammet har Sveriges lantbruksuniversitet (Future Forests) fått ett uppdrag om att ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog. 5 miljoner 2018, 3,5 miljoner kronor 2019. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Debatt: En dålig budget för oss skogsägare

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Jättebesparingen i naturvårdsbudgeten slår blint och brett, skriver skogsägaren Leif Öster. / ATL
  Läs mer
 • Inga svar om Nya Komet

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Nyckelbiotopsinventeringen, kartläggning av frivilliga avsättningar och den nya strategin ska förbättra skyddet av skog. Det skriver regeringen som svar på kritiken från Riksrevisionen. Men hur det blir med Nya Komet berörs inte. / ATL
  Läs mer
 • Regeringen vill göra biodrivmedel av svensk skog

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen undersöker huruvida biodrivmedel kan produceras ur svensk skog, för att nå miljömålet ett fossilfritt Sverige år 2045. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Insändare: Vår skogsmark blir helt värdelös

  Etiketter: Skog
  Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag och avsatt hundratals miljoner kronor till nyckelbiotopsinventering. / Norran
  Läs mer
 • Nationellt godstransportråd inrättas

  Etiketter: Skog
  Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd. Därutöver har regeringen fattat sju ytterligare beslut för att snabbt kunna påbörja arbetet med att förbättra svensk transportnäring. / Regeringskansliet
  Läs mer

Sidor