pulsproduktion

  • Pulsproduktion öppnar för tillverkning av specialpapper

    Etiketter: Massa- och pappersindustrin
    Papperstillverkning handlar om stora volymer. Att gå från framställning i labb till industriell produktion innebär därför stora utmaningar. Osäkerhet vad gäller tillgång, efterfrågan och pris gör ofta att nya koncept fastnar i ”dödens dal”. Man vill inte bygga en fabrik förrän man vet att allt funkar. / RISE
    Läs mer