projektet Mera tall

 • Webbseminarium om Mera tall-projektet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  I det här webbseminariet intervjuas Rickard Sandström, Skogsstyrelsen, som jobbar med samverkansprojektet Mera tall. Han berättar om hur de arbetar inom projektet och om erfarenheterna hittills./ Skogforsk
  Läs mer
 • Ökad andel tallplantering minskade viltbetesskadorna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Sveaskog är en av de skogsägare som medverkat i projektet Mera tall i södra Sverige. I ett 65 000 hektar stort försöksområde i Kronobergs län har skogsägarna planterat tall istället för gran, i syfte att sprida riskerna för betesskador samt nå en bättre tillväxt. Rapporten av försöket, som pågått under åren 2011 – 2015, visar att viltbetesskadorna gått ner, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande./ Sveaskog
  Läs mer
 • Mera tall, mindre gran och bättre samverkan – seminarium 26 november i Växjö

  Etiketter: Skog
  Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall. Den 26 november presenteras några av slutsatserna. / Skogsstyrelsen
  Läs mer