prisstatistik

 • Trädbränsle och torvpriser för tredje kvartalet 2018

  Etiketter: Bioenergi
  Priserna på förädlade bränslen sjönk under kvartalet medan övriga sortiment ökade i pris. Det visar statistik om trädbränsle- och torvpriser för det tredje kvartalet 2018. Vi visar också statistik på hur priserna har sett ut under en längre period./ Energimyndigheten
  Läs mer
 • Prisstatistik Skog & Mark

  Etiketter: Skog
  Norras nya webbtjänst redovisar prisstatistik i kronor per hektar, inte som tidigare praxis i kronor per skogskubikmeter. "Tillsammans med det faktum att vi tar hänsyn till både kapitaltäthet och bonitet i en geografisk indelning av fem prisregioner, innebär det betydligt bättre träffsäkerhet i den statistik som redovisas", fastslår Norras skogschef Nils Broman. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Lita inte på medelpriser – kan slå fel på miljoner

  Etiketter: Skog
  – Det är bra att det finns prisstatistik, men det går inte att lita blint på medelpriserna. De bygger på en mycket stor variation och kan slå väldigt fel om de tillämpas på en enskild fastighet, säger Örjan Carlsson. / Skogsland
  Läs mer
 • Skogsmarkspriserna faller!

  Etiketter: Skog
  Prisstatistiken visar att skogsmarkspriserna föll under hösten och antalet osålda gårdar är dessutom mycket stort. Prisnedgången var störst i Norrlands kustland och i Götaland. Prenumerera på Danske banks nyhetsbrev där du kan läsa mer. / Danske bank
  Läs mer
 • Skogsmarkspriserna planar ut

  Etiketter: Skog
  Priset på skog stabiliserar sig. Prisuppgången på skogsfastigheter landar på 1 procent för 2011 med ett snittpris på 408 kr/m3sk. LRF Konsults prisstatistik visar att trenden med kraftigt stigande markpriser på skog ersatts av en normaliserad prisökningstakt. Samtidigt ökar skillnaderna i pris mellan södra och norra Sverige. /LRF Konsult
  Läs mer