poppel

 • Poppel med energi och växtkraft

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt forskningsprojekt kartlägger potentialen för poppel. Preliminära uppskattningar visar att den är 30 miljoner kubikmeter om året, vilket motsvarar en tredjedel av dagens totala avverkningsnivå. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Färgen avslöjar plantan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskarna testar en ny metod för att få fram plantor av poppel som passar på skogsmark. Går det som förväntat är det ett stort steg framåt för snabbväxande lövträd. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Poppel på kalkad skogsmark...

  Etiketter: Skog
  Nya försök visar att poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Det är ett steg på vägen till att det snabbväxande lövträdet kan bli ett alternativ och komplement till granen i skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Genombrott för snabbväxande poppel

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Det visar nya försök vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det snabbväxande lövträdet kan bli ett alternativ och komplement till granen i skogsbruket./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Popplarna ryker – men nya träd planteras

  Etiketter: Skog
  Prydnadskörsbär, storbladig magnolia, robinia och japanskt gaffelolvon. Flygplansparken i Bredäng får många nya trädarter när den rustas. De ersätter de höga popplar som nu ska huggas ner. / Mitt i
  Läs mer
 • Tufft för poppel på skogsmark

  Etiketter: Skog
  Popplar är snabbväxande lövträd med stor potential för biomassaproduktion i Sverige. De poppelsorter som används i Sverige är i första hand testade på jordbruksmark, men om de odlas även på skogsmark skulle användningen kunna öka kraftigt. / ATL
  Läs mer
 • Efterlysning: Har du erfarenhet av snabbväxande löv?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Har du anlagt bestånd med poppel, hybridasp, björk eller al? Hör gärna av dig då dina erfarenheter kan hjälpa oss öka kunskapen om vilka metoder som passar bäst för att etablera snabbväxande löv. / Skogforsk
  Läs mer
 • En speciell relation till jätteträd

  Etiketter: Skog
  Jättepoppeln i Källebacka i trakten av Kavlås, Tidaholm är troligtvis ett av bygdens största träd. Gun Berger har en speciell relation till platsen och trädet. Här berättar hon om den. / Skövde nyheter
  Läs mer
 • Poppel som tål nordligt klimat öppnar nya möjligheter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU:s poppelförsök i Krusenberg utanför Uppsala. Foto: Almir Karacic
  Snart kan frosthärdig poppel finnas på marknaden tack vare samarbete mellan forskare på SLU och företaget Swetree. Då kan odlare upp till södra Norrland odla snabbväxande poppel till bioenergi, massaved eller pellets. I framtiden kan det komma nya användningsområden som textilier eller möbelvirke. / SLU
  Läs mer
 • Nytt verktyg utvecklar poppelodlingen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya produktionsmodeller för snabbväxande poppel i Sverige kan få stor betydelse som verktyg för skogsbolag, skogsägare, virkesinköpare, entreprenörer och konsulter. Birger Hjelm vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU har utarbetat dem i sin doktorsavhandling. Produktionsmodellerna kan användas för att planera och sköta poppelodlingar och även i ekonomiska kalkyler. / SLU
  Läs mer

Sidor