Peter Lindgren

 • Skogsnäringens självgodhet förhindrar en konstruktiv dialog: "Ryktet är i botten"

  Etiketter: Skog
  Nuvarande skogspraxis hotar svenskarnas natur och samernas existens och i förlängningen kanske också själva skogsindustrin. Vi anklagar Sveriges regering och politiker för att gravt åsidosätta det svenska folkets önskan om ett anständigt skogsbruk. Det skriver jägmästaren Peter Lindgren och författaren Agneta Blomqvist i Dala-Demokraten: "Vi kan bedriva ett vettigt naturnära skogsbruk och många - framför allt enskilda skogsägare - gör det. På grund av de metoder skogsbolag, skogsägarföreningar, svenska kyrkan, med flera använder skadas skogsbrukares anseende. Skogsnäringens rykte har nått en bottennivå i Sverige och snart internationellt." / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Insändare. ”Förbjud avverkning i skog som inte kalhuggits”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  INSÄNDARE. Skogsindustrin är på väg att ta död på det sista som återstår av biologisk mångfald i de svenska skogarna. Nu måste vi förbjuda avverkning på marker som ännu inte kalhuggits, skriver jägmästaren Peter Lindgren. / DN
  Läs mer
 • Insändare DN: ”Skydda mer av den naturskog som finns kvar”

  Etiketter: Skog
  INSÄNDARE. Det är skandal att svenskt skogsbruk inte längre ses som ett internationellt föredöme. Nu måste vi skydda mer av den naturskog som finns kvar, skriver jägmästaren Peter Lindgren. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • När de svenska skogarna försvann - myten om statens och det svenska skogsbrukets förträfflighet

  Etiketter: Skog
  När de svenska skogarna försvann. En artikel av Peter Lindgren.
  Det är inte en fråga om att naturen kan återställas. Det kan den inte. Dagens aggressiva skogsbruk förstör mark, vatten, biologisk mångfald och miljö - för all framtid. De gamla skogarnas orörda dynamik går för evigt förlorad. För evigt! Det är oanständigt! Det har vi inte råd med! Politiker ta ert ansvar – stoppa skogsbrukets miljöförstöring! Läs Peter Lindgrens artikel som har publicerats i Dagens Nyheter.
  Läs mer