Per-Olof Fredman

  • På jakt efter medeltidens gränsmarkeringar

    Etiketter: Skog
    Arkeologen Per-Olof Fredman visar vägen till en lämning från medeltiden i Uppland. Mitt mellan två fastigheter finns en kvarleva av dåtidens rågång - ett femstenarör. / Skogsaktuellt
    Läs mer