Paul Christiansson

 • Orimliga krav på små skogsägare: "Varje skogsägare måste få välja ambitionsnivå"

  Etiketter: Skog
  Att enskilda medborgare behandlas rättssäkert är ett av grundfundamenten i vårt samhälle. Det ska vara varje skogsägares fria val att välja sin egen ambitionsnivå och prioritering av hänsyn, skriver LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson i Land Skogsbruk: "Sektorsansvaret är en politisk förväntan riktad till näringen och kan aldrig åläggas en enskild skogsägare. All makt utövas under lagarna och som markägare har man ett laga ansvar. Men Skogsstyrelsen kan inte använda sig av toleransnivån för att kräva 10 procents hänsyn i varje fall. Det ska vara varje skogsägares fria val att välja sin egen ambitionsnivå och prioritering av hänsyn." / Land Skogsbruk, Paul Christiansson
  Läs mer
 • "Mer betalt för sämre virke gynnar klimatet"

  Etiketter: Bioenergi
  I debatten hörs det ganska ofta att vi inte ska använda skogen som bioenergi. ”Det är bättre att använda den att bygga med, det är bättre ur klimatsynpunkt”. Så skriver Paul Christiansson, ordförande för LRF Skogsägarna, i veckans skogskrönika i Land Skogsbruk. Hans slutsats: "Det kommer att falla ut stora mängder bioenergi hur vi än gör, och då måste det vara smart ur alla synvinklar att göra det på ett så effektivt och värdehöjande sätt som möjligt. Om vi kan höja betalningsförmågan på de sämre kvalitéerna skulle det vara till stor nytta för skogsägarna, samhället och klimatet." / Land Skogsbruk
  Läs mer